เพลง “ซูบารุ”

ทั้ง 2 เพลงนี้ คือ “สุกี้ยากี้” และ “ซูบารุ”เป็นเพลงดังของญี่ปุ่นมาเนิ่นนานแล้ว เมื่อมาได้อ่านคำแปลก็รู้สึกว่า ล้วนมีเนื้อหาเปรียบเทียบดวงดาวกับความใฝ่ฝัน และความพยายาม ซึ่งแสดงถึงนิสัยประจำชาติของคนญี่ปุ่นที่น่าชื่นชม


http://www.youtube.com/watch?v=IZwYTaQhsfg

http://www.youtube.com/watch?v=xiERgsQyplg

 

Simple Seeing  Subaru