ดาวน์โหลด e-book idiom 11 เล่ม

okebook Page 1

 

okebook Page 2

วันนี้ ผมมี e-book เกี่ยวกับ idiom, phrasal verb, expression และ slang ให้ท่านดาวน์โหลด 11 เล่ม หวังว่าคงจะมีอย่างน้อยหนึ่งเล่มที่ท่านชอบ

วิธีดาวน์โหลด ==> คลิกที่ลิงค์ดาวโหลด และ คลิกตามรูป

iiiiii

okebook Page 3

okebook Page 4