เกมฟังเรื่องและคลิกภาพให้ตรงกัน:

English Language Listening Lab Online   Listening Games

เกมฟังเรื่องและคลิกภาพให้ตรงกัน:

คลิกฟังเรื่อง, ฟังคำถาม, อ่านคำถาม และคลิกภาพที่ตรงกับเรื่องที่ถาม

มีทั้งหมด 2 หน้า (Page 1 / 2)

ไม่ยากเกินไปนัก  แต่ก็ต้องตั้งใจฟังหน่อย

 http://www.elllo.org/games/student_games.htm