เกมคลิกภาพให้ตรงกันคำศัพท์ที่ให้มา (noun, adjective, verb):

ESL Quiz with Images   Verbs 1

เกมคลิกภาพให้ตรงกันคำศัพท์ที่ให้มา (noun, adjective, verb):   

http://www.manythings.org/vq/