เกมคำศัพท์: คลิกกลุ่มคำให้ตรงกับภาพที่ให้มา

Pyramid Game   Daily actions 1

เริ่มเล่น:คลิกชื่อ File Name:story, File Type: Chrome HTML…

  • ถ้าคลิกถูกได้  +10 คะแนน
  • ถ้าคลิกผิด ได้ -5 คะแนน

คลิกดาวน์โหลดเเกม