ภาษาอังกฤษสนุก ๆ สำหรับเด็ก

 

ในเว็บนี้ มีภาษาอังกฤษสนุก ๆ ให้ฝึกเล่น เหมาะมากสำหรับเด็ก ๆ

ซีกซ้ายมือคลิกเล่นได้ทุกปุ่มซีกขวามือคลิกเล่นได้เฉพาะปุ่มตัวอย่าง   

 http://www.starfall.com/