Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝาก e-book 4 เล่ม ลองเอาไปใช้ (ถาม–ตอบ Grammar, Vocab, Reading)

 gram test

หมายเหตุ : ติดตั้งโปรแกรมดิก Wordweb ก็ดีครับ เพราะสามารถคลิกดูความหมายที่ไฟล์ eBook-pdf ได้ด้วย ทั้งขณะต่อเน็ตและไม่ต่อเน็ต คลิก

สวัสดีครับ

       ผู้อ่านครับ สำหรับคนที่ชอบตำราภาษาอังกฤษที่นำมาใช้สอน มันเป็นความอยากที่ละหรือปล่อยวางได้ยากจริง ๆ อย่างเช่น ผมหาหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้มาฝากท่านผู้อ่าน หรือฝากท่านอาจารย์เพราะเห็นว่าคงจะเป็นประโยชน์ในการเอาไปใช้สอน แล้วก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะพอแล้ว แต่ผมก็ยังอดไม่ได้ที่จะซอกแซกหาเพิ่มเรื่อย ๆ แล้วก็มักจะเจออีก แล้วก็นำมาฝากอีก เป็นอย่างนี้ไม่รู้จบ

       ที่น่าพิศวงก็คือ หนังสือเรียนภาษาอังกฤษบางเล่ม หน้าตา หน้าปก การออกแบบประดับตกแต่ง ทำได้ขี้เหร่มาก แต่เนื้อในกลับดีผิดคาด  แต่ของพวกนี้ คนใช้ต้องขยันเข้าไปสำรวจด้วยตัวเองจึงจะเจอ

       วันนี้ผมก็มีมาฝากอีก 4 เล่ม ซึ่งผมเห็นว่าเข้าท่า 


เล่มที่ 1

 397 English Grammar Tests

 คลิก Answers - Questions ที่มุมบนด้านขวาของหน้า เพื่อดูเฉลย และกลับมายังคำถาม

ดาวน์โหลด

และอีกเล่มหนึ่ง เนื้อหาเหมือนกัน แต่มีจำนวนบทมากกว่า ถึง 853 บท → ดาวน์โหลด


เล่มที่ 2

501 GRAMMAR AND WRITING QUESTIONS (154 หน้า)

ดาวน์โหลด


เล่มที่ 3

Grammar Bank Text Version EAP Levels 1-6

ที่มา

Answer Keys เริ่มต้นที่หน้า  490/513  ของไฟล์ pdf

 ดาวน์โหลด


เล่มที่ 4

 Book 1 - 3 เป็น 3 เล่มอยู่ในเล่มเดียวกัน มี 434     หน้า

 Book 1 Grammar

 Book 2 Vocabulary

 Book 3 Miscellaneous

 แค่ดูสารบัญก็ทึ่งแล้ว คลิกดู

 ดาวน์โหลด

 พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com