คำศัพท์ภาษาอังกฤษ-แบ่งตามหมวดหมู่ [คำศัพท์ + คำอ่าน + คำแปล + คลิกฟังเสียง]

sab muad

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ-แบ่งตามหมวดหมู่
[คำศัพท์ + คำอ่าน + คำแปล + คลิกฟังเสียง]
http://tinyurl.com/qdapus2