จำภาพทีละหมวด - 1 ภาพ 1 คำ

สวัสดีครับ

โฟลเดอร์นี้มีไฟล์ pdf ทั้งหมด 111 ไฟล์, 1 ไฟล์คือ 1 หน้า, 1 หน้า มีศัพท์ 1 หมวด 9 คำ, 1 คำมีภาพประกอบ 1 ภาพ, ทั้งหมด 111 หน้า X 9 คำ = 999 คำ เมื่อจำศัพท์พร้อมดูภาพไปทีละหมวด จะทำให้จำศัพท์ได้เร็ว ถ้าคุณครูนำเอาภาพศัพท์เหล่านี้ไปทำเป็นเกมหรือกิจกรรมสนุก ๆ ก็น่าจะยิ่งช่วยทำให้จำได้เร็วยิ่งขึ้น

ดูหมวดคำศัพท์-คลิก

ดูตัวอย่าง ToolsBathroom

ดาวน์โหลดทั้งชุด-คลิก


Pages from Collins

ส่วน e-book เล่มนี้มีทั้งหมด 99 หน้า มีศัพท์กว่า 1000 คำ แบ่งเป็น 42 หมวด และเป็นลักษณะ 1 ภาพ 1 คำ  น่าจะช่วยให้จำศัพท์ได้ไม่ยากเช่นเดียวกัน

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/EnglishforThai