ดาวน์โหลด 100 TOEIC Preparation Tests

1215179090 toeic-test-package

100 TOEIC Preparation Tests

 https://drive.google.com/file/d/0B750IAjW-1dZbnk2TFphcDFSSjA/view

เมื่อเปิดไฟล์ pdf ขึ้นมาแล้ว, ที่มุมบนขวาของหน้าท่านสามารถคลิก Questions สลับกับ Answers เพื่อดูโจทย์สลับกับเฉลย