สหรัฐเผยซีไอเอทรมานผู้ต้องสงสัย

ศัพท์ใหม่ที่ผมเพิ่งรู้จัก คือ waterboarding ซึ่งในเนื้อข่าวให้ความหมายไว้ว่า
"In waterboarding,water is poured over a cloth covering the face of a captive. It makes the individual feel as if he or she is drowning."
อ่านข่าวภาษาไทย:
http://bit.ly/134MvFm
อ่านข่าวภาษาอังกฤษ:
http://tinyurl.com/o3rtj6q
คลิกฟังเสียงอ่านข่าว:
http://learningenglish.voanews.com/audio/2552503.html