คลิปเพลงฝึกภาษาและกิจกรรมเพลิดเพลินสำหรับเด็กเล็ก

  กกกกก

สวัสดีครับ

คลิปเพลงฝึกภาษาและกิจกรรมเพลิดเพลินสำหรับเด็กเล็ก

ชุด Everybody Up - Global Sing-along Songs

จากสำนักพิมพ์ Oxford 

มีทั้งคลิปวีดิโอ, mp3, และไฟล์แนะนำ pdf

ผมขอยกตัวอย่างให้ท่านคลิกดูสัก 1 เพลง คือ Everybody Up

น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณครูที่จะใช้สอนภาษาอังกฤษหรือทำกิจกรรมกับเด็ก

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/EnglishforThai