Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com
Get Adobe Flash player

Dictionary

Eng ➲ Thai Cambridge Dict

Eng ➲ Eng Cambridge Dict

Thai ⇆ Eng Longdo Dict

Counter

Today8739
Yesterday10912
This week43615
This month371211
Total4274995

Visitor IP : 107.20.122.81 Visitor Info : Unknown - Unknown Thu 30 Jul 2015 18:09 Powered by CoalaWeb

Login Form

informing1

 

ศัพท์หมวด อังกฤษ - ไทย หลายสิบหมวด

 ขอแนะนำ ==>ศึกษาคำศัพท์ ๕๐ หมวด ให้เข้าใจและแต่งประโยคพูดได้

word group

สวัสดีครับ

          การจำศัพท์เป็นหมวด เป็นวิธีหนึ่งที่มีผู้รู้หลายท่านแนะนำว่า จะช่วยทำให้ จำศัพท์ได้มาก, จำได้เร็ว, และจำได้นาน เพราะศัพท์แต่ละคำในหมวดเดียวกัน ย่อมมีความเกี่ยวพันกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เช่น ความหมายไปด้วยกัน, การสะกดคำและออกเสียงเกี่ยวเนื่องกัน  เป็นต้น เพราะฉะนั้น เมื่อพยายามจำคำที่ 1 ก็จะช่วยให้จำคำที่ 2 ได้ด้วย หรือถ้านึกคำที่ 2 ออกก็จะเกี่ยวคำที่ 1 ที่กำลังจะลืมให้ฟื้นคืนชีพมาด้วย

คำศัพท์หมวดพื้นฐานข้างล่างนี้ ก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อการจำศัพท์ทำนองนั้น

***ผมขอขอบคุณท่านเจ้าของเว็บที่เป็นแหล่งที่มาเป็นอย่างสูงครับ***

 คลิกดาวน์โหลดไฟล์ ศัพท์หมวด อังกฤษ - ไทย

******

ศัพท์ ๔๘ หมวด รวบรวมจากดิกชันนารี สอ เสถบุตร  

ที่มา: http://windowsaa.blogspot.com/2010/01/blog-post.html

๑.หมวดร่างกาย

live  ไลฝ  มีชีวิต,เป็นๆ

die  ได  ตาย,สูญสิ้น

death  เด็ธ  ความตาย,แน่นิ่ง

body  บอดิ  ร่างกาย,ลำตัว

shape  เฌพ  รูปร่าง,ทรวดทรง

hair  แฮ  ผม,ขน

head  เฮ็ด  หัว

eye  ไอ  ตา

eyelash  ไอแล็ฌ  ขนตา, แส้

brow  บเรา  หน้าผาก

eyebrow  ไอ-บเรา   ขนคิ้ว

brows  บเราส  คิ้ว(ทั้งสองข้าง)

nose  โนส  จมูก

mouth  เมาธ  ปาก

moustache มัชทาฌ  หนวด(ที่ริมฝีปากบน)

cheek  ชีค  แก้ม

tongue  ทัง  ลิ้น

tooth  ทูธ  ฟัน,เฟือง

gums  กัมส  เหงือก

neck  เน็ค  คอ

chin  ชิน  คาง

lip  ลิพ  ริมฝีปาก

shoulder  โฌลเดอะ  บ่า,ไหล่

breast  บเร็ซท  หน้าอก,เต้านม

arm  อาม  แขน

wrist  ริซท  ข้อมือ

thumb  ธัม  นิ้วหัวแม่มือ

finger  ฟิงเกอะ  นิ้วมือ

index finger อีนเด็ดซ ฟิงเกอะ นิ้วชี้

middle finger มีดดัล ฟิงเกอะ นิ้วกลาง

ring finger ริง ฟิงเกอะ นิ้วนาง

little finger ลิททัล ฟิงเกอะ  นิ้วก้อย

nail  เนล  เล็บ,ตะปู

leg  เล็ก  ขา

foot  ฟุท  เท้า

toe  โท  นิ้วเท้า

chest  เช็ซท  หน้าอก

stomach  ซทัมแม็ค  ท้อง,ท้องน้อย

back  แบ็ค  หลัง,ถอยหลัง

waist  เวซท  สะเอว

buttocks  บัท-ทัคซ  ก้น,ตะโพก

penis  พีนิช  อวัยวะเพศชาย

vagina  ฝะไจ-นา  อวัยวะเพศหญิง

tail  เทล  หาง,ปลาย,ท้าย

bone  โบน  กระดูก,ก้าง

skin  ซคิน  ผิวหนัง,เปลือก

flesh  ฟเล็ฌ    เนื้อ,เลือดเนื้อ,ร่างกาย,มนุษย์

tendon  เทน-ดัล  เอ็นในร่างกาย

heart  ฮาท  หัวใจ,กลางใจ

lung  ลัง  ปอด

pancreas  แพน-คเรียซ       ตับอ่อน

kidney  คิด-นิ  ไต

sac  แซ็ค  กระเพาะ

intestines   อินเทซ-ทินส      ลำไส้

blood  บลัด  โลหิต,เลือด

artery  อา-เทอะริ  เส้นโลหิตแดง

vein  เฝน  เส้นโลหิตดำ

 

๒.สิ่งปฏิกูล

garbage  กา-บิจ             ขยะ,ของเหลวแหลก

waste  เวซท  ของทิ้ง,ของเสีย

refuse  เรฟ-ยุซ  ขยะ,กาก,เดน,ไม่มีค่า

bin  บิน  ถังทิ้งขยะมูลฝอยที่ใช้ตามบ้าน

dust  ดัซท  ผง,ธุลี,ฝุ่น,ละออง

dirt  เดิท  ผง,ฝุ่น,ของสกปรก

dirty  เดอ-ทิ  น่าเกลียด,หยาบโลน

breath  บเร็ธ  ลมหายใจ,หายใจ

tear  เทีย  น้ำตา

cry  คไร  ร้องไห้,เสียงร้อง

snot  สนอต  น้ำมูก

saliva  ซะไล-ฝะ  น้ำลาย

spit  ซพิท  ถ่มน้ำลาย,พ่น,น้ำลาย

sweat  ซเว็ท  เหงื่อ

urine  ยู-ริน  น้ำปัสสาวะ

urinate  ยู-รินเนท  ถ่ายปัสสาวะ

feces  ฟี-ซีส  อุจจาระ

defecate  เดฟ-อะเคท      ถ่ายอุจจาระ,ล้าง,ถ่าย

fart  ฟาท  ผายลม

earwax  เอียแวกซ์  ขี้หู

scurf  ซเคิฟ  ขี้รังแค

menses  เมน-ซีส  ระดูสตรี

 

๓. เพศ

sex  เซ็คซ  เพศ,กาม,เกี่ยวกับเพศ

male  เมล  เพศชาย, ตัวผู้

female  ฟี-เมล  เพศหญิง, ตัวเมีย

child  ไชล  เด็ก, ลูกหลาน

children  ชิล-ดเร็น  เด็กๆ(หลายคน)

boy  บอย  เด็กชาย

girl  เกิล  เด็กหญิง

man  แม็น  บุรุษ,ผู้ชาย

men  เม็น  ผู้ชาย(หลายคน)

mankind  แมน-ไคลด มนุษยชาติ,หมู่มนุษย์

woman  วูแม็น  สตรี,ยาย

young  ยัง  หนุ่ม,สาว,เยาว์

adult  อะดัลท  ผู้ใหญ่

old  โอลด  แก่ชรา,เก่า

mister (Mr.) มีซ-เทอะ  นาย..

mistress(Mrs.) มีซ-ทเร็ซ  นาง...

miss  มิซ  นางสาว...

 

 ๔. ระบบประสาทสัมผัส

appearance   แอ็พเพีย-แร็นซ สิ่งภายนอก,ปรากฏแก่ตา

look  ลุค  ดู,มองดู

see  ซี  เห็น,ทราบ,ความเห็น

sound  เซานด  เสียง(ไม่ใช่เสียงพูด)

noise  นอยส  เสียงอึกทึก,ดัง

listen   ลิซัน  ฟัง,แอบฟัง

hear  เฮีย  ได้ยิน,ทราบ,ฟัง

smell  ซเม็ล  กลิ่น,ได้กลิ่น,ดม

taste  เทซท  รส,ลิ้มรส,รสนิยม

touch  ทัช  แตะ,สัมผัส

object  ออบ-เจ็ดท วัตถุ,จุดมุ่งหมาย

huger  ฮัง-กริ  หิว,โลภ,จะกละ

thirst  เธิซท  กระหายน้ำ,อยากกินเหล้า

   

๕. จิตใจ

mind  ไมนด  ใจ,จิตใจ,จริต

feel  ฟิล  ความรู้สึกเมื่อเวลาสัมผัส

know  โน  รู้,ความรู้,ทราบ

think  ธิงค  คิด,ความคิด

remember  ริเมม-เบอะ จำได้,ความคิดถึง

memory  เมม-โมริ  ความทรงจำ,อนุสรณ์

happy  แฮพ-พิ  ความสุข,สบายใจ

unhappy  อันแฮพ-พิ ไม่เป็นสุข,เป็นทุกข์

sorry  ซอ-ริ  เสียใจ,ขอโทษ.....

glad  กแล็ด  ดีใจ,ยินดี,เบิกบาน....

sadness  แซด-เน็ซ  เศร้าใจ,เสียใจ

sufferings  ซัฟ-เฟอะริง ความทุกข์,ทนรับ,ทนทาน

mental  เม็น-แทล  ในใจ,ทางใจ

mental sufferings  เม็น-แทล ซัฟ-เฟอะริง ความทุกข์ใจ

to be used ทูบียูซท  เคยชิน

ever  เอฝ-เออะ  เคย

never  เนฝ-เออะ  ไม่เคย

 

๖. อารมณ์

mood  มูด  อารมณ์,ใจคอ,ซึม

love  ลัฝ  รัก,ความรัก,ชอบ

angry  แอง-กริ  โกรธ,ความโกรธแค้น

hate  เฮท  เกลียด,ชัง,น่าเบื่อ

fear  เฟีย  กลัว,เกรงกลัว,น่ากลัว

fed up  เพ็ด อัพ  เบื่อหน่าย...

shy  ไฌ  ขี้อาย,ขี้ตื่น

want  ว็อนท  อยาก,ต้องการ,สิ่งต้องการ

mad  แม็ด  บ้า,คลั่ง…

diligent  ดีล-ลีเจ็นท ขยัน,แข็งขัน

lazy  เล-สิ  เกียจคร้าน,เฉื่อยชา

endure  เอ็นดยูร  อดทน,ทนทาน,ยืนยง

cheerful  เชีย-ฟุล  แจ่มใส,เบิกบาน

listlessness ลีซท-เล็ซเน็ซ เซื่องซึม,ไม่กระตือรือร้น

intend  อินเทนด  เจตนา,ตั้งใจ

dream  ดรีม  ความฝัน,ฝัน,นึกฝัน

hurry  เฮอ-ริ  รีบร้อน,เร่ง,ด่วน

tarry  แท-ริ  ชักช้า

smile  ซไมล  ยิ้ม

laugh  ลาฟ  หัวเราะ,ยิ้ม

   

๗. สติปัญญา

wisdom  วีส-ดัม  ฉลาด,สุขุม,ความรอบรู้

know-how   โน-เฮาว  ความรู้,ความชำนาญ

smart  ซมาท  ฉลาด,เก่ง,โก้,เก๋,สวย

genius  จีน-ยัส  อัจฉริยบุคคล,ความฉลาดพิเศษ

stupid  ซทยู-พิด  โง่,บัดซบ,บ้า

dull  ดัล  ปัญญาทึบ,ทื่อ,ทึ่ม,ไม่ไว

view  ฝยู  ความเห็น,มองดู,ทิวทัศน์

doubt  เดาท  ข้อสงสัย,สงสัย,แคลงใจ

understand อันเดิซแทนด เข้าใจ,ได้ทราบ

convinced ค็อนฝีนซท มั่นใจ, เชื่อใจ

expert  เอคซ-เพิท ผู้เชี่ยวชาญ,ชำนาญ,ช่ำชอง

 

  ๘. เครื่องแต่งร่างกาย

shirt  เฌิท  เสื้อเชิ้ต

underwear  อัน-เดอะแว     เสื้อกางเกงชั้นใน

necktie  เนคไท  เน็คไท

jacket  แจค-เค็ท  เสื้อชั้นนอก

coat  โคท  เสื้อ

overcoat    โอ-เฝอะโคท     เสื้อคลุมกันหนาวมีแขน

bra  บรา  เครื่องยกทรง

skirt  ซเคิท  กระโปง

mini skirt  มินิ ซเคิท  กระโปงสั้น

trouser  ทเราเซอะ  กางเกง

shorts  ฌอทซ  กางเกงขาสั้น,สั้น

belt  เบ็ลท  เข็มขัด,แถว,แนว

shoe  ฌู  รองเท้า

sock  ซ็อคซ  ถุงเท้าสั้น

stocking  ซทอค-คิง ถุงเท้ายาว

glove  กลัฝ  ถุงมือ

panties  แพนทิส?  กางเกงชั้นในของสตรีหรือเด็ก

zipper  สีพ-เพอะ  ซิป

cloth  คล็อท  ผ้า

 

๙. เครื่องสำอาง

cosmetics  ค็อสเมท-อิค เครื่องสำอาง

perfume  เพอ-ฟยูม  น้ำหอม,กลิ่นหอม

powder  เพา-เดอะ  แป้ง,ผง, ผัดหน้า

lipstick  ลิพสติก  ลิพสติก,ชาดแต้มปาก

comb  โคม  หวี,สะสาง

razor  เร-เสอะ  มีดโกน

scissors  ซีซ-เอิส  กรรไกร

towel  เทา-เอล  ผ้าเช็ดตัว

sanitary  towel แซน-อิเทริ  เทา-เอล ผ้าอนามัย

condom  คอนดอม  ถุงยางอนามัย

virgin  เฝอ-จิน  หญิงพรหมจารี,บริสุทธิ์

 

๑๐. ของมีค่า

diamond  ได-มันด  เพชร

gold  โกลด  ทองคำ

silver  ซิล-เฝอะ  ธาตุเงิน,เหรียญเงิน

pearl   เพิล  ไข่มุก

money  มัน-อิ  เงิน

paper money  เพ-เพอะ มัน-อิ ธนบัตร

coin  คอยน  เหรียญ

necklace  เน็คเลซ  สร้อยคอ

bracelet  บเรซ-เล็ท กำไลมือ,กุญแจมือ

ring  ริง  แหวนสวมนิ้ว,วง,ห่วง

watch  ว็อท  นาฬิกาข้อมือ,เฝ้าดู,ยาม

mobile  โม-บิล  เคลื่อนไหวอยู่เสมอ,โทรศัพท์มือถือ

hat  แฮ็ท  หมวก

stick  ซทิค  ไม้เท้า,ไม้ถือ,กิ่งไม้,ตะบอง

umbrella  อัมบเรล-ละ ร่มผ้า

glass  กลัซ  กระจก,แก้ว

glasses  กลาซ-ซิส แว่นตา,กล้องสองตา

eyeglasses ไอ กลาซ-ซิส แว่นตา

bag  แบ็ก  ถุง,ย่าม,กระสอบ

pocket  พอค-เค็ท  กระเป๋าเสื้อ กางเกง

credit   เครด-อิท  ความเชื่อถือ,เงินเชื่อ

credit card เครด-อิท คาด บัตรเครดิต

A T M card ? เอ ที เอ็ม คาด บัตรเงินด่วน

telephone  เทล-อิโฟน โทรศัพท์

telephone card เทล-อิโฟน คาด บัตรโทรศัพท์

true  ทรู  จริง,แท้จริง

counterfeit เคาน-เทอะฟิท เก๊,ปลอม,ของปลอม,แกล้ง

 

๑๑. กิริยาของร่างกาย

manner  แมน-เนอะ กิริยา,อาการ,แบบ

stand  ซแท็นด  ยืน, ที่นั่ง,อัฒจันทร์

walk  วอค  เดิน,เดินเล่น

sit  ซิท  นั่ง, นั่งเก้าอี้

lie  ไล  นอน, หมอบ

lie down  ไล ดาวน  นอนลง

awake  อะเวค  ตื่น,รู้สึกตัว,ปลุก,ตื่นตัว

sleep  ซลีพ  นอน,นอนหลับ

run  รัน  วิ่ง,วิ่งหนี,รีบไป

crawl  ครอล  คลาน,เลื้อย

creep  ครีพ  คลานสี่เท้า,เล็ดลอด

jump  จัมพ  กระโดด, เผ่น,ไม่สม่ำเสมอ

slap  ซแล็พ  ตบ(หน้า)

clap  คแล็พ  ปรบมือ

hit  ฮิท  ตี,ต่อย,แทง,ชน,ฟัน,โดน

throw  ธโร  ขว้าง,ปา,โยน,ฟาด

kick  คิด  เตะ,ถีบ,เด้ง

climb  คไลม  ไต่,ปีน,ตะกาย,ขึ้น

kneel  นีล  คุกเข่า

tumble  ทัม-บล  หกคะเมน,ล้ม,พัง

wriggle  ริก-กล  ดิ้นยั้วเยี้ย,บิดตัวไปมา

act  แอ็คท  ลงมือทำ,ปฏิบัติ,แสดง

sex act  เซ็คซ แอคท การร่วมประเวณี

make love เมค ลัฝ  การร่วมประเวณี

eat  อีท  กินอาหาร,รับประทาน

drink  ตริงค  ดื่ม,เครื่องดื่ม,เสพย์สุรา

vomit  ฝอม-อิท  อาเจียน,พ่น,สำรอก

cry  คไร  ร้อง,เสียงร้อง,ร้องไห้

smile  ซไมล  ยิ้ม,ยิ้มแย้ม

laugh  ลาฟ  หัวเราะ,หัวเราะเยาะ

sing  ซิง  ร้องเพลง,ร้องตะโกน

scowl  ซเคาล  ทำหน้าบึ้ง,ขู่,ถลึงตา

rest  เร็ซท  พัก,พักผ่อน, นอน,ที่พัก

bite  ไบท  กัด,กิน,กินเบ็ด

catch  แค็ซ  จับ,เกาะ,ตามทัน,หลุมพราง

stab  ซแท็บ  แทง,เสียดแทง,ทำร้าย

insert  อินเซิท-  สอด,ใส่,บรรจุ,

grope  กโรพ  คลำ

trample  ทแร็ม-พล เหยียบย่ำ,กระทืบ,เหยียดหยาม

crush  ครัฌ  ชน,กระแทก,เหยียบ,ขยี้,บี้,คั้น

watch  ว็อซ  รอ,คอยเฝ้าดู,เฝ้ายาม

tired  ไทรด  เหนื่อย,เมื่อย,เบื่อ

hide  ไฮด  ซ่อน,ปิดบัง,แอบ,ปกคลุม

wait  เวท  คอย,รอ,การรอ,รั้งรอ

 

๑๒. อาการเคลื่อนไหวของร่างกาย

move  มูฝ  เคลื่อนไหว,กระดุกกระดิก

go  โก  ไป, กลายเป็น,สูญ,หมด

come  คัม  มา, กลายเป็น,มาถึง

stop  ซท็อพ  หยุด, ห้าม,เลิก,กัน

back  แบ็ค  ถอยหลัง, หลัง,กลับ,คืน

turn  เทิน  เลี้ยว, หมุน, ไข,หัน

turn to right เทิน ทู ไรท เลี้ยวขวา

turn to left เทิน ทู เล็ฟท เลี้ยวซ้าย

bend  เบ็นด  ก้ม,โก่ง,งอ,คำนับ

raise  เรส  เงยหน้า,ยก,เปิด

learn  เลิน  เรียน,หัด,หาความรู้

 study  ซทัด-อิ  ศึกษา,เรียน,ท่อง,พิจารณา

read  รีด  อ่านหนังสือ, อ่าน,ทำนาย

write  ไรท  เขียนหนังสือ,เขียน,จด,ลอก

draw  ดรอ  วาดเขียน,เคลื่อนตัว

paint  เพนท-  วาดภาพ,ระบาย,สี(ใช้ทา),ทาสี

work  เวิค  ทำงาน,งาน,ใช้งาน,ใช้ได้

stagger  ซแทก-เกอะ เดินโซเซ, ทำให้เซ,เอียง,ย้วย

avoid  อะฝอยด-  หลบหลีก, หลีกเลี่ยง,หลีกหนี

incline  อินคไลน- เอียง,ก้ม,เฉียง,ลาด,เท

close eyes โคโลส ไอ หลับตา

open eyes  โอ-เพ็น  ลืมตา

bite  ไบท  กัด,แสบ,อย่างเจ็บแสบ

hold  โฮลด  ถือ,จับ.ยึด,ขัง

dig  ดิก  ขุด,หยิก,ทิ่ม,จิ้ม

dip  ดิพ  จุ่ม,จ่อม,ล้วง

kiss  คิซ  จูบ

shut up  ชัทอัพ  หุบปาก  

 

๑๓. อาหาร

food  ฟูด  อาหาร,เหยื่อ

breakfast  บเรค-ฟัซท (รับประทาน)อาหารเช้า

lunch  ลันซ  (รับประทาน)อาหารกลางวัน

dinner  ดีนเนอะ-  อาหารมื้อเย็น,อาหารค่ำ

rice  ไรซ  ข้าวเจ้าที่สีแล้ว

noodle  นู-ดัล  ก๋วยเตี๋ยวบะหมี่,คนโง่

salad  แซล-แอ็ด  สลัดผัก,ยำผักสด

soup  ซูพ  น้ำแกง, ซุป(เนื้อผักเคี่ยวกับน้ำ)

curry  เคอ-ริ  แกงเผ็ด,แกงกะหรี่

pork  โพค  เนื้อหมู

beef  บีฟ  เนื้อวัว

chicken  ชีค-เค็น  เนื้อไก่, ลูก(นก,เป็ด,ไก่)

fish  ฟิฌ  ปลา,ตกปลา,หาปลา

squid  ซควิด  สัตว์จำพวกปลาหมึก

cuttlefish  คัทล ฟิฌ  ปลาหมึก,ลิ้นทะเล

crab  คแร็บ  ปู,ก้ามปู,เครื่องยกของหนัก

shrimp  ฌริมพ  กุ้งฝอย,เคย

prawn  พรอน  กุ้งนาง,ตกกุ้ง

shell  เฌ็ล  เปลือกหอย,แกลบ,กระดอง

shellfish  เฌ็ล ฟิฌ  สัตว์น้ำพวกมีเปลือก หอย,กุ้ง,ปู

scallop  ซคอล-ลัพ หอยแครง

sugar  ฌูก-เออะ  น้ำตาล,คำที่หวานทำให้หวาน

salt  ซอลท  เกลือ

sauce  ซอซ  เครื่องชูรสพวกน้ำปลา,ซีอิ้ว

fish salt  ฟิฌ ซอลท น้ำปลา

arrack  แอ-แร็ค  น้ำส้มสายชู,น้ำตาลเมา

butter  บัท-เทอะ  เนยเหลว

cheese  ชีส  เนยแข็ง

bread  บเร็ด  ขนมปังปอนด์

 

๑๔. ผัก

plant  พลานท  พืช,ต้นไม้,ปลูก

vegetable  เฝจ-อิทะบล ผัก,พืช

lettuce  เลท-ทิซ  ผักกาดหอม

cucumber  คยู-คัมเบอะ แตงกวา,แตงร้าน

pumpkin  พัม-คิน  ฟักทอง

lemon  เลม-อัน  มะนาว

chilly  ชิล-ลิ  พริก

peanut  พีนัท  ถั่วลิสง

cabbage  แคบ-บิท  กะหล่ำปี

tomato  โทะเม-โท มะเขือเทศ

 

๑๕. ผลไม้

fruit   ฟรูท  ผลไม้,ผล,พืชผล

apple  แอพ-พล  ผลแอปเปิล

water melon วอเทอะ เมล-อัน แตงโม

mango  แมง-โก  มะม่วง

rose apple โรส แอพ-พล ชมพู่

orange  ออ-เร็นจ  ผลส้ม,ต้นส้ม,สีส้ม

coconut  โค-โคะนัท ผลมะพร้าว

durian  ดู-เรียน  ทุเรียน

rambutan  แร็มบู-แท็น ลูกเงาะ

longan  ลองแกน ? ลำไย

mangosteen แมง-โกซทีน มังคุด

guava  กวา-ฝะ  ต้นฝรั่ง,ลูกฝรั่ง

banana  บะแนน-อะ กล้วย,กล้วยหอม

pineapple  ไพน แอพ-พล สัปปะรด

 

๑๖. กลิ่น +รส

hot  ฮ็อท  ร้อน,เผ็ดร้อน

sweet  ซวิท  หวาน,ของหวาน,น่าชื่นใจ

bitter  บีท-เทอะ  ขม,ขมขื่น

salt  ซอลท  เค็ม,เกลือ

acid  แอซ-อิด  เปรี้ยว,กรด,ฉุนเฉียว

smell  ซเมล  กลิ่น

smelly  ซเมล-ลิ  เหม็น

aroma  อะโร-มะ  กลิ่นหอม,หอม

tastily  เทซ-ทิลิ  อร่อย,มีรส....

tasteless  เทซท-เล็ซ ไม่มีรสชาติ

 

๑๗. ความเจ็บป่วย

ill  อิล  ป่วย,ไม่สบาย,โรคร้าย

sick  ซิค  ป่วย,ไม่สบาย,เป็นไข้...

cold  โคลด  หวัด,หนาว,ซีด,เฉยเมย

fever  ฟี-เฝอะ  ไข้,ตัวร้อน,เร่าร้อน,ตื่นเต้น

virus  ไฝ-รัซ  พิษ,เชื้อไวรัส

disease  ดิสีส-  โรค,เชื้อโรค

pain  เพน  เจ็บปวด,ปวด,แสบ

 ache  เอค  ปวด,เจ็บ

headache  เฮ็ด-เอค  ปวดหัว

toothache  ทูธ-แอค  ปวดฟัน

stomachache ซทัม-แอค ปวดท้อง

stroke  ซทโรค  เป็นลม,ลูบหลัง,ที่,ครั้ง

venereal  ฝินี-เรียล  กามโรค

syphilis  ซีฟ-อิลิซ  โรคซิฟิลิส

gonorrhea กอเนาะรี-อะ โรคหนองใน

aids  เอดส์  โรคภูมิค้มกันบกพร่อง

skin diseases ซคิน  ดิสีส- โรคผิวหนัง

epidemic  เอพิเดม-อิค โรคระบาด

cough  ค็อฟ  ไอ,กระแอม,สำราก

pant  แพ็นท  หอบฮักๆ

itch  อิช  คัน,ทำให้คัน,คันมือ,

hunger  ฮัง-เกอะ  หิว,ความหิว,โลภ

thirst  เธิซท  กระหาย,อยากน้ำ,อยากเหล้า

 

๑๘. ยารักษาโรค

medicine  เมด-อิซิน  ยา,เวชกรรม,แพทยศาสตร์

medical man เมด-อิแค็ล  แมน แพทย์

doctor  ดอค-เทอะ ผู้ได้รับปริญญาเอก,หมอ

nurse  เนิซ  นางพยาบาล

remedy   เรม-อิดิ  เยียวยา,แก้ไข,รักษา

patience  เพ-เฌ็นซ  คนไข้

pill  พิล  ยาเม็ด,เม็ด,ยาคุมกำเนิด

injection  อินเจค-ฌัน ฉีดยา

purgative  เพอ-กะทิฝ ยาถ่าย

poison  พอย-สน  ยาพิษ,พิษ,เป็นพิษ,วางยาพิษ

syringe  ซี-รินจ  กระบอกฉีดยา,เข็มฉีดยา

 

๑๙. ญาติ-พี่น้อง

kin  คิน  ญาติ,พี่น้อง,เป็นญาติพี่น้องกัน

parent  แพ-เร็นท  พ่อแม่,มูลเหตุ

father  ฟาเฑอะ   พ่อ,ปกครอง,ให้กำเนิด

mother  มัฑ-เออะ  แม่,ให้กำเนิดแก่

son  ซัน  ลูกชาย,ลูกหลาน

daughter  ดอ-เทอะ  ธิดา,บุตรี

marry  แม-ริ  แต่งงาน,มีผัว,มีเมีย

husband  ฮัส-แบ็นด สามี

wife  ไวฟ  ภรรยา,หญิง

law  ลอ  กฎหมาย,กฎ,ข้อบังคับ,ศีล

son-in-law ซัน-อิน-ลอ ลูกเขย

daughter-in-law     ดอ-เทอะ-อิน-ลอ ลูกสะใภ้

grandfather กแร็นด ฟาเฑอะ ปู่, ตา

grandmother กแร็นด มัฑ-เออะ ย่า, ยาย

brother  บรัฑ-เออะ น้องชาย,พี่ชาย,พี่น้องกัน

sister  ซีซ-เทอะ  น้องสาว,พี่สาว,พี่น้อง

elder  เอล-เดอะ  คนพี่,ผู้มีอาวุโส,ผู่เฒ่า

young  ยัง  หนุ่ม,สาว,เยาว์,เด็ก,ลูก

cousin  คัส-น  ลูกพี่ลูกน้อง

uncle  อัง-คล  ลุง,อาผู้ชาย,น้าผู้ชาย

aunt  อานท  ป้า,น้าผู้หญิง,อาผู้หญิง

grandchild กแร็นด ไชล หลาน คือลูกของลูก

grandson  กแร็นด ซัน หลานชาย

granddaughter กแร็นด ดอ-เทอะ หลานสาว

friend  ฟเร็นด  เพื่อน,ผู้สนับสนุน

 

๒๐. บ้าน

house  เฮาซ  บ้าน,โรง,เรือน,สำนัก,ตั้ง

home  โฮม  บ้าน,ที่ที่อาศัยอยู่เป็นประจำ

hall   ฮอล  ห้องโถง,สำนักงาน,ศาลา,หอ,โรง

room  รุม  ห้อง,,ที่ว่าง,ช่อง

bedroom  เบ็ดรุม  ห้องนอน

reception hall ริเซพ-ฌัน ฮอล ห้องรับแขก

meeting hall มีท-อิงฮอล ห้องประชุม

kitchen  คิช-เอ็น  ห้องครัว

dining room ดินนิ่งรุม  ห้องกินข้าว

store-room ซโทรุม  ห้องเก็บของ

bathroom  บัธรุม  ห้องอาบน้ำ

water closet วอ-เทอะ คลอส-เอ็ท ห้องเล็ก,ส้วม,ตู้

toilet  ทอย-เล็ท  ห้องส้วม

parlor  พา-เลอะ  ห้องนั่งเล่น,หอนั่ง

waiting room เวททิงรุม  ห้องพัก

office  ออฟ-ฟิซ  ห้องทำงาน

den  เด็น  ห้องส่วนตัว

lap  แล็บ  ห้องทดลอง,ห้องปฏิบัติการ

door  โด  ประตู

window  วิน-โด  หน้าต่าง,ช่อง

roof  รูฟ  หลังคา,ฝาครอบ,ร่มไม้ชายคา

tile  ไทล  กระเบื้องมุงหลังคา -พื้น

wall  วอล  กำแพง,ผนัง,เขื่อน

floor  ฟโล  พื้นห้อง-ถ้ำ-อุโมงค์-ทะเล

ceiling  ซีล-อิง  เพดาน,ขีดสูงสุดที่จะบินได้

pillar  ฟีล-เลอะ  เสา,เสาหิน

stair  ซแท  ขั้นบันไดบ้าน

ladder  แลด-เดอะ กระไดที่ยกไปมาได้

lift  ลิฟท  ลิฟต์,ยก,เงย(หน้า),หยิบ

garage  กะราฉ-  โรงรถ,อู่รถยนต์

lock  ล็อค  กุญแจที่ติดกับประตู-โต๊ะ,นกปืน

hasp  ฮาซพ  สายยู,หู,ห่วง

padlock  แพด-ล็อค กุญแจชนิดคล้องสายยู

key  คี  ลูกกุญแจ,เงื่อนไข,หัวใจ

knob  น็อบ  ลูกบิด,ตุ่ม,ปุ่ม,รอยโป

latch  แล็ซ  กลอนประตู-หน้าต่าง,สลัก

mailbox  เมล บ็อกซ ตู้รับจดหมาย

turf  เทิฟ  สนามหญ้า,หญ้า

garden  กา-ดล  สวน,ไร่ผัก

field  ฟิลด  ทุ่ง,ผืน,พื้น,ขอบเขต,สนามรบ

 

๒๑. ห้องนอน

bedroom  เบ็ดรุม  ห้องนอน

bed  เบ็ด  เตียงนอน

pillow  พิล-โล  หมอน

bedcover  เบ็ดคัฝ-เออะ ผ้าปูที่นอน

blanket  บแลง-แค็ท ผ้าห่มขนสัตว์,คลุม,บัง

mattress  แมท-ทเร็ซ ฟูก,เครื่องรองที่นอน

mosquito net มัซคี-โท เน็ท มุ้ง

wardrobe  วอด-โรบ  ตู้เสื้อผ้า

  

๒๒. ห้องอาบน้ำ

bath  บัธ  อาบ,อาบน้ำ,ที่อาบน้ำ

take a bath  เทค อะ บัธ อาบน้ำ

bathroom  บัธรุม  ห้องอาบน้ำ

soap  โซพ  สบู่,ถูสบู่

toothpaste ทูธเพซท  ยาสีฟันชนิดเหลว

toothbrush ทูธบรัฌ  แปรงสีฟัน

bowl  โบล  ขัน,ขามกลม,กระปุก,ชาม

bath towel บัธ ทา-เอ็ล ผ้าเช็ดตัว

tank  แท็งค  ถังใส่น้ำ-น้ำมัน

shower  เฌา-เออะ  ฝนปรอยๆ,ห่าฝน

shower bath เฌา-เออะ บัธ ผักบัวอาบน้ำ

powdered detergent เพา-เดอะ ดิเทอ-เจ็นท ผงซักฟอก

 

๒๓. ห้องส้วม

toilet  ทอย-เล็ท  ส้วม,การแต่งตัว

toilet room ทอย-เล็ท รุม ห้องล้างหน้า

toilet paper ทอย-เล็ท เพ-เพอะ กระดาษชำระ

mirror  มีเรอะ  กระจกเงา

bucket  บัค-เค็ท  ถัง

bowl  โบล  ชามกลม

brush  บรัฌ  แปรง,ปัด

  

๒๔. ห้องรับแขก

reception  ริเซพ-ฌัน  การรับรอง,การต้อนรับแขก

reception hall ริเซพ-ฌัน ฮอล ห้องรับแขก

vase  เฝซ  แจกัน,โถ,กระถาง

carpet  คา-เพ็ท  พรม

sofa  โซ-ฟะ  โซฟา(เก้าอี้นวมใช้นั่งหลายคน)

fan  แฟ็น  พัด,พัดลม,เครื่องเป่า

electric fan อิเลค-ทริค แฟ็น พัดลมไฟฟ้า

case  เคซ  หีบ,กล่อง,ซอง,ปลอก

bookcase  บุค เคซ  ตู้หนังสือ

  

๒๕. ห้องครัว

kitchen  คิช-เอ็น  ครัว

dining table ดินนิ่ง เทเบิล โต๊ะอาหาร

oven   อัฝ-เอ็น  เตาอบ

stove  ซโทฝ  เตา

electric stove อิเลค-ทริค ซโทฝ เตาไฟฟ้า

gas stove  ซโทฝ แก็ซ เตาแก็ส

pot  พ็อท  หม้อ,ขวด,กระปุก,โหล

electric pot อิเลค-ทริค พ็อท หม้อหุงข้าวไฟฟ้า

jar  จา  ไห,โอ่ง,โถ,โหล

pan  แพ็น  กระทะ,อ่าง,แอ่ง,ถาด

ladle  เล-ดัล  ทัพพี,จวัก

spoon  ซพูน  ช้อน

fork  ฟอค  ส้อม,คราด,สามง่าม

knife  ไนฟ  มีด

cup  คัพ  ถ้วย,ถ้วยกีฬา

glass  กลัซ  แก้วน้ำ,แก้ว,กระจก,เลนส์

bottle  บอด-ตัล  ขวด,บรรจุขวด

bowl  โบล  ชามกลม,ชามอ่าง

dish  ดิฌ  จานกับข้าว

chopsticks ซอพ-ซทิคซ ตะเกียบ

sauce  ซอซ  ซอสปรุงรส,เครื่องชูรส

solution  โซลยู-ฌัน น้ำยา,การละลาย,ข้อแก้ปัญหา

clean  คลีน  ชำระ,สะอาด,สุจริต

cupboard  คับ-เอิด  ตู้ถ้วยชาม

refrigerator ริฟรีจ-เออะเรเทอะ ตู้เย็น

bag  แบ็ก  ถุง

kit   คิท  ย่าม,หรือล่วม

plastic bag พแลซ-ทิค ถุงพลาสติก

can  แค็น  กระป๋อง

  

๒๖. ไฟฟ้าในบ้าน

electric  อิเลค-ทริค  ไฟฟ้า,ด้วยไฟฟ้า

electric current อิเลค-ทริค เคอ-เร็นท กระแสไฟฟ้า

circuit  เซอ-คิท  แผงไฟ,วงจรไฟฟ้า,ระยะรอบ

short circuit ฌอท เซอ-คิท ไฟฟ้าลัดวงจร

fuse  ฟยูส  ฟิวส์,ละลาย

shock  ฌ็อค  อาการสะเทือน,แน่นิ่งไปในทันที

electric shock อิเลค-ทริค ฌ็อค ไฟฟ้าดูด,ไฟฟ้ากระตุก

bulb  บัลบ  หลอดไฟฟ้า,กระเปาะ

fluorescent light ฟลูเรซ-เซ็นท ไลท หลอดฟูออเรสเซ้น

switch  ซวิซ  สวิทช์,สะพานไฟ

switch off ซวิซ-อ๊อฟ ตัด(ปิดไฟ)

switch on ซวิซ-ออน ต่อ(เปิดไฟ)

plug  พลัก  ปลั๊กไฟ,เครื่องเสียบ

plug receptacle พลัก ริเซพ-ทะคัล  ปลั๊กตัวเมีย

line  ไลน  เส้น,เส้นแบ่ง,เชือก,แนว

electric line อิเลค-ทริค ไลน สายไฟฟ้า

cutout  คัท เอาท  คัตเอาท์,ตัดออก

braker  บเรคเคอะ เบรคเกอร์(เครื่องตัดไฟ)

meter  มีเทอะ  เครื่องวัด

kilowatt-hour meter คิโลวัต เฮาว์ มีเทอะ  มิเตอร์วัดกำลังไฟฟ้า(มิเตอร์คิดค่าไฟฟ้า)

  

๒๗. ประปา

water supply วอ-เทอะ ซัพไพล- การประปา

tap  แท็พ  ก๊อกน้ำ

faucet  ฟอ-เซ็ท  ก๊อกน้ำ

pipe  ไพพ  ท่อ,หลอด,ปี่,ขลุ่ย

gutter  กัท-เทอะ  รางน้ำ,ท่อ,ร่อง,ต่ำช้า

water meter วอ-เทอะ มีเทอะ มิเตอร์วัดน้ำ

alum  แอล-อัม  สารส้ม

 

๒๘. งานบ้าน

home work โฮม เวิค  งานบ้าน

wash  ว็อฌ  ล้าง,ซัก,สระ,ร่อน,ละลาย

cook  คุค  ปรุงอาหาร,คนครัว,หุงต้ม

broom   บรูม  ไม้กวาด,ปัดกวาด

ทmop  ม็อพ  ไม้ถูพื้น,ซับ,เช็ด

scrub  ซครับ  ถู,ขัด,ถูพื้น

repair  ริแพ-  ซ่อมแซม,แก้ไข

restore  ริซโท-  ซ่อม,คืน,นำกลับคืนที่เดิม

servant  เซอ-แผ็นท คนใช้,ลูกจ้าง,ข้าราชการ

service  เซอ-ฝิซ  รับใช้,บริการ

  

๒๙. เฟอร์นิเจอร์

furniture  เฟอ-นิเชอะ เฟอร์นิเจอร์(เครื่องตกแต่งบ้าน)

table  เท-เบิล  โต๊ะ,ตาราง,สูตร

chair  แช  เก้าอี้

showcase  โฌเคซ  ตู้โชว์

telephone  เทล-อิโฟน โทรศัพท์

television  เทลิฝีฉ-อัน โทรทัศน์

radio  เร-ดิโอ  วิทยุ,เครื่องรับวิทยุ,ส่งวิทยุ

refrigerator ริฟรีจ-เอะเรเทอะ ตู้เย็น

air-condition แอ ค็อนดีฌ-อัน เครื่องปรับอากาศ

washing machine ว็อฌชิ่ง มะฌีน- เครื่องซักผ้า

clock  คล็อค  นาฬิกาแขวนหรือตั้ง,จับเวลา

dustbin  ดัซทบิน  ถังทิ้งขยะ ที่ตั้งไว้บนบ้าน

picture  พีค-เชอะ  ภาพ,นึกหลับตาดู,ภาพยนตร์

lantern  แลน-เทิน  โคม,โป๊ะ

lamp  แล็มพ  ตะเกียง,โคม,ดวงประทีป

bell  เบ็ล  ระฆัง,กระดิ่ง,พรวน,

screen  ซคีน  ฉาก,จอภาพยนตร์

 

๓๐. การเรียน

school  ซคูล  โรงเรียน

college  คอลเ-ล็จ  วิทยาลัย

university  ยูนิเฝอ-ซิทิ มหาวิทยาลัย

teach  ทีช  สอน,สอนหนังสือ

teacher  ทีช-เออะ  ครู, ผู้สอน

student  ซทยูเด็นท นักเรียน,นิสิต,คนชอบศึกษา

pupil  พยู-พิล  ศิษย์,นักเรียน,ผู้เยาว์

book  บุค  หนังสือ,ตำรา,เล่ม,กำหนด

workbook เวิคบุค  สมุดฝึกหัดของเด็กนักเรียน

notebook  โนทบุค  สมุดบันทึก

library  ไล-บเรริ  ห้องสมุด

pen  เพ็น  ปากกา

pencil  เพน-ซิล  ดินสอ

ink  อิงค  หมึก,ลงหมึก

ruler  รูล-เออะ  ไม้บรรทัด,ผู้ปกครอง

eraser  อิเรซ-เออะ เครื่องลบ

rubber eraser รับ-เบออะ อิเรซ-เออะ ยางลบ

compass  คัม-พัซ  วง,ขอบเขต

compasses คัม-พะซิส วงเวียน

paper  เพ-เพอะ  กระดาษ

liquid paper ลีค-วิด เพ-เพออะ น้ำยาลบคำผิด

glue  กลู  กาว,ติดด้วยกาว

chair  แช  เก้าอี

desk  เด็ซค  โต๊ะเขียนหนังสือ

  

๓๑. สำนักงาน

office  ออฟ-ฟิซ  สำนักงาน

computer  ค็อมพยูท-เออะ คอมพิวเตอร์,เครื่องคำนวณ

print  พรินท  พิมพ์,รอย,ตัวพิมพ์

printer  พรีน-เทออะ ช่างพิมพ์, เครื่องพิมพ์

scan  ซแค็น  เพ่งพินิจ,พิเคราะห์

scanner  ซแค็นเนอ เครื่องกราดตรวจ

typewriter  ไทพ ไรท-เออะ เครื่องพิมพ์ดีด

calculator  แคล-คิวเลเอะ เครื่องคิดเลข

telephone  เทล-อิโฟน โทรศัพท์

fax  แฟกส์  เครื่องโทรสาร

mimeograph มีม-อิโอะกราฟ เครื่องโรเนียว

stapler  ซเท-พเลอะ เครื่องเย็บสมุด

staple  ซเท-พล  ลวดเย็บสมุด

clip  คลิพ  คลิพหนีบกระดาษ,หนีบ,กลัด

  

๓๒. ยานพาหนะ

transport  ทแรนส-โ พส การขนส่ง,ส่ง

bicycle  ไบ-ซิคัล  รถจักรยาน

tricycle  ทไร-ซิคัล ร ถจักรยานสามล้อ

motorcycle โม-เทอะ ซิคัล รถมอเตอร์ไซด์

sedan  ซิเดน-  รถเก๋ง

bus  บัซ  รถโดยสาร

train  ทเรน  ขบวนรถไฟ,ฝึกหัด

sky train  ซไค ทเรน รถไฟลอยฟ้า

underground  อันเดอะกราน์ด ใต้ดิน,รถไฟใต้ดิน

airplane  แอ-พเลน  เครื่องบิน

boat  โบท  เรือ,เรือบด(ลำเล็ก)

ship  ฌิพ  เรือทะเล,เรือกำปั่น(ลำใหญ่)

rocket  รอค-เค็ท  จรวด,พุ่ง

jet plane  เจ็ท พเลน เครื่องบินไอพ่น

passenger  แพซ-เซ็นเจอะ คนโดยสาร

pilot  ไพ-ลัท  คนขับเครื่องบิน,ผู้นำทาง

driver  ดไรฝ-เออะ คนขับรถ

submarine ซับ-มะรีน เรือดำน้ำ,ใต้น้ำ

taxi  แทค-ซิ  รถยนต์เช่าคิดโดยสาร

 

๓๓. เครื่องมือช่าง

tool  ทูล  เครื่องมือ ที่ใช้ในการช่าง

hammer  แฮม-เมอะ ค้อน,ตะลุมพุก

saw  ซอ  เลื่อย

knife  ไนฟ  มีด

pick  พิค  อีเต้อ

axe  แอ็คซ  ขวาน

pickaxe  พิคแอ็คซ  พลั่ว

spade  ซเพด  เสียม

chisel  ซีสัล  สิ่ว,สลัก

drill  ดริล  สว่าน

nail  เนล  ตาปู,เล็บ

scissors  ซีซ-เอิส  กรรไกร

screw  ซครู  ตะปูควง

screwdriver ซครู ดไรฝ-เออะ เหล็กไขควง

tape  เทพ  ผ้ายางปิดแผล,ผ้ายางพันสายไฟ

sewing machine โซวิง มะฌีน จักรเย็บผ้า

needle  นี-ดัล  เข็ม

thread  ธเร็ด  ด้ายหลอด

wire  ไวร  ลวด,สายใย

rope  โรพ  เชือก,สร้อย

pliers  พไล-เอิส  คีม,ปากคีบ

wrench  เร็นซ  กุญแจปากตาย

spanner  ซแพน-เนอะ กุญแจปากตาย,กุญแจเลื่อน

disk (disc) ดิซค  จาน,จานเสียง,แผ่นกลม

wood  วูด  เนื้อไม้,ป่า,ต้นไม้

brick  บริค  อิฐ,ก้อน

cement  ซิเมนท-  ปูนซีเมนต์,เชื่อม,ผูกพัน

 

๓๔. อาวุธ

weapon  เวพ-อัน  อาวุธ

gun  กัน  ปืน

sword  โซด  กระบี่,ดาบ

pike  ไพค  หอก,ทวน

bow  โบ  คันธนู

arrow  แอ-โร  ลูกธนู

bomb  บ็อม  ลูกระเบิด

explode  เอ็คซพโลด ระเบิด,เสียงระเบิด,บันดาลโทสะ

trap  ทแร็พ  กับ(ดักสัตว์)

 

๓๕. สัตว์เลี้ยง

pet  เพ็ท  สัตว์เลี้ยงไว้ดูเล่นเช่น แมว สุนัข

animal  แอน-อิแม็ล สัตว์

dog  ด็อก  สุนัข

cat  แค็ท  แมว

mouse  เมาส  หนู, คนน่าเอ็นดู

rat  แร็ท  หนู ,คนที่ทิ้งเพื่อนเวลาตกยาก

cock  ค็อก  ไก่ตัวผู้

hen  เฮ็น  ไก่ตัวเมีย,แม่ไก่(กุ้ง,ปู)

chicken  ชีค-เค็น  ลูก(ไก่,นก,เป็ด)

duck  ดัค  เป็ดตัวเมีย

goose  กูซ  ห่าน,ห่านตัวเมีย

bird  เบิด  นก

bat  แบ็ท  ค้างคาว

rabbit  แรบ-บิท  กระต่ายเลี้ยง

turtle  เทอ-ทัล  เต่า,กระ,ตนุ

pup  พัพ  ลูกสุนัข

kitty  คิท-ทัน  ลูกแมว

pig  พิก  หมู

piggy  พิก-กิ  ลูกหมู

goat  โกท  แพะ,คนชั่ว,คนรับบาป

sheep  ฌีพ  แกะ,คนดี,คนขี้อาย

 

๓๖. สัตว์ป่า

wild  ไวลด  ป่า,ป่าเปลี่ยว

wild animals ไวลด แอน-อิเม็ล สัตว์ป่า

tiger  ไท-เกอะ  เสือ

cheetah  ชี-ทะ  เสือแผ้ว(เสือชีต้า)

elephant  เอล-อิแพ็นท ช้าง

horse  ฮอซ  ม้า

donkey  ดอง-คิ  ลา,คนโง่

bear  แบ  หมี

deer  เดีย  กวาง

lion  ไล-อัน  สิงโต

fox  ฟ็อคซ  หมาจิ้งจอก

buffalo  บัฟ-ฟะโล สัตว์พวกวัว ควาย

water  buffalo วอ-เทอะ บัฟ-ฟะโล ควาย

bison  ไบ-ซัน  วัวป่า,วัวกระทิง

ox  อ็อคซ  วัวตัวผู้

bull  บุล  วัวตัวผู้,ปศุสัตว์ที่เป็นตัวผู้

cow  เคา  วัวตัวเมีย

crocodile  ครอค-โอะไดล จระเข้ท้องเหลือง

alligator  แอล-ลิเกเทอะ จระเข้ตีบเป็ด

giraffe  จิราฟ-  จิราฟ

rhinoceros ไรนอซ-เออะร็อซ แรด

monkey  มัง-คิ  ลิง, ชะนี, เสน

gibbon  กีบ-บัน  ชะนี

snake  ซเนค  งู, งูพิษ

cobra  โค-บระ  งูเห่า

king cobra คิง โค-บระ งูจงอาง

viper  ไฝ-เพอะ  งู,มีพิษ

boa  โบ-อะ  งูชนิดใหญ่ซึ่งฆ่าสัตว์ด้วยการรัด

 

๓๗. สัตว์ใกล้ตัว

ant  แอ็นท  มด,ปลวก

white ants  ฮไวท แอ็นท ปลวก

mosquito  มัซคี-โท  งู, ขนาดจิ๋ว

scorpion  ซคอ-เพียน แมงป่อง

centipede  เซน-ทิพีด  ตะขาบ

millipede  มีล-ลิพีด  กิ้งกือ

bee  บี  ผึ้ง

hornet  ฮอ-เน็ท   แตน

wasp  วอซพ  ตัวต่อ,หมาร่า,มดตะนอย

spider  ซไพ-เดอะ แมงมุม

grasshopper กราซ ฮอพ-เพอะ ตั๊กแตน

mantis  แมน-ทิซ  ตั๊กแตนตำข้าว

earthworms เอิธเวิม  ไส้เดือน

frog  ฟร็อก  กบ

toad  โทด  คางคก,คนน่าเกลียด

butterfly  บัท-เทิฟไล ผีเสื้อ

lizard  ลีส-เอิด  สัตว์พวกจิ้งจก-ตุ๊กแก,กิ้งก่า,เหี้ย

house lizard เฮาซ  ลีส-เอิด จิ้งจก

gecko   เกค-โค  ตุ๊กแก

cockroach คอค-โรซ  แมลงสาบ

dragonfly  ดแรก-อัน ฟไล แมลงปอ

housefly  เฮาซ ฟไล แมลงวันธรรมดา

fruit fly  ฟรูท ฟไล  แมลงหวี่

worm  เวิม  หนอน,พยาธิ,ไส้เดือน

maggot  แมก-กัท  หนอนแมลง(ที่กินเนื้อหรือผลไม้)

 

๓๘. ธรรมชาติ

nature  เน-เชอะ  ธรรมชาติ,ธรรมดา,สันดาน

world  เวิลด  โลก,คนทั้งโลก,ทางโลกีย์

earth  เอิธ  พื้นดิน, ธาตุดิน, โลก

wild  ไวลด  ป่า,ป่าเปลี่ยว,ดุร้าย

forest  ฟอ-เร็ซท  ป่า,สิ่งใดๆที่ระเกะระกะ

tree  ทรี  ต้นไม้

branch  บรานซ  กิ่งก้าน,สาขา,ปลีก,ย่อย

leaf  ลีฟ  ใบไม้,กลีบดอกไม้

root  รูท  ราก(ต้นไม้-ผม-ฟัน),โคน,หน่อ

bark  บาค  เปลือกไม้

grass  กราซ  หญ้า,สนาม

bamboo  แบ็มบู-  ไม้ไผ่

stone  ซโทน  หิน,แผ่นอิฐก้อนหิน,กรวด

rock  ร็อค  หิน,หินโสโครก,อันตราย

plant  พลานท  พืช,ปลูก,เพาะ

air  แอ  อากาศ

mountain  เมาน-ทิน  ภูเขาสูง

hill  ฮิล  ภูเขาเตี้ยๆ,เนิน,ดอน,ดอย

cave  เคฝ  ถ้ำ,โพรง,อุโมงค์

tunnel  ทัน-เน็ล  อุโมงค์, โพรงใต้ดิน,

space  ซแพซ  อวกาศ,ช่องว่าง,ระยะห่าง

sky  ซไค  ท้องฟ้า

sun  ซัน  ดวงอาทิตย์

moon  มูน  ดวงจันทร์, เดือน

star  ซทา  ดวงดาว

water  วอ-เทอะ  น้ำ

rain  เรน  ฝน,ฝนตก

lightning  ไลท-นิง  ฟ้าแลบ

thunder  ธัน-เดอะ  ฟ้าร้อง

thunderbolt ธัน-เดอะ โบลท สายฟ้า

rainbow  เรนโบ  รุ้ง,สีรุ้ง

ocean  โอ-แฌน  มหาสมุทร

sea  ซี  ทะเล

river  รีฝ-เออะ  แม่น้ำ

canal  คะแนล-  คลอง,ร่อง,ช่องทาง

swamp  ซว็อมพ  หนอง,บึง,ตม,ปลัก

pond  พ็อนด  บ่อน้ำ

fountain  เฟาน-ทิน  น้ำพุ

waterfall  วอ-เทอะ ฟอล น้ำตก

beach  บีช  หาดทราย

wind  ไวนด  ลม,ลมแล้ง

ground  กเรานด  ดิน

clay  คเล  ดินเหนียว

sand  แซ็นด  ทราย

sunlight  ซันไลท  แสงอาทิตย์

moonlight มูนไลท  แสงจันทร์

cloud  คเลาด  เมฆ

mist  มิซท  หมอก

smoke  ซโมค  ควัน,สูบบุหรี่

storm  ซทอม  พายุ, มีพายุจัด

cosmos  คอส-ม็อซ จักรวาล,หรือสากลจักรวาล

planet  พแลน-เอ็ท ดาวเคราะห์

beast  บีซท  สัตว์เดรัจฉาน

 

๓๙. สถานที่

zoo  ซู  สวนสัตว์

park  พาค  อุทยาน,สวนธรรมชาติ,ที่จอดรถ

slums  ซลัม  สลัม,แหล่งเสื่อมโทรม

place  พเลซ  สถานที่,ที่,ตำบล

station  ซเท-ฌัน  สถานี

police station โพะลีซ-ซเท-ฌัน สถานีตำรวจ

bus station บัซ ซเท-ฌัน สถานีขนส่ง

hospital   ฮอซ-พิแท็ล โรงพยาบาล

school  ซคูล  โรงเรียน

college  คอล-เล็จ  วิทยาลัย

university  ยูนิเฝอ-ซิทิ มหาวิทยาลัย

government กัฝ-เอินเม็นท รัฐบาล,ดูแล,ปกครอง

government  office กัฝ-เอินเม็นท ออฟ-ฟิซ สำนักงานราชการ

post office โพซท ออฟ-ฟิซ  ที่ทำการไปรษณีย์

temple  เทม-พัล  วัด,วิหาร,โบสถ์

church  เชิซ  โบสถ์-วัดคริสต์

mosque  มอซค  สุเหร่า,มัสยิด

market  มา-เค็ท  ตลาด ตลาด,ตลาดนัด

village  ฝิล-ลิจ  หมู่บ้าน,ละแวกบ้าน

district  ดีซ-ทริคท ตำบล,แถบ,แถว

amphur  อำเภอ  อำเภอ

province  พรอฝ-อิน  จังหวัด,มณฑล,ภูมิภาค

country  คัน-ทริ  ประเทศ,ถิ่นบ้านนอก,ชนบท

city  ซีท-อิ  เมืองใหญ่,นคร,กรุง

capital  แคพ-อิแท็ล เมืองหลวง,มหันต์,สำคัญ

continent  คอน-ทิเน็นท ทวีป

 

๔๐. สิ่งก่อสร้าง

building  บีล-ดิง  ตึก,โรงเรือน,อาคาร

road  โรด  ถนน,ทาง,วิถี

way  เว  ทาง,หนทาง,แผน

street  ซทรีท  ถนนในเมือง,ถนนมีบ้าน

path  พาธ  ทาง,ทางเดิน

bridge  บริจ  สะพาน

overpass  โอ-เฝอะพาส สะพานลอย,ทางข้าม

pier  เพีย  สะพานท่าเรือเล็กๆ

port  โพท  เมืองท่า(ท่าเรือใหญ่)

harbor  ฮา-เบอะ  ที่จอดเรือ,ท่าเรือหนีคลื่นลม

air port  แอ โพท  ท่าอากาศยาน

 

๔๑. อาชีพ

people  พี-พัล  ชาว,พลเมือง,ประชาชน

profession พโระเฟฌ-อัน อาชีพ,วิชาชีพ,แสดงตัว

trade  ทเรด  อาชีพ,การค้า,ค้า,ขาย

officialdom อ็อฟฟิฌ-แอ็ลดัม พวกข้าราชการ

police  โพะลีซ-  ตำรวจ

soldier  โซล-เจอะ ทหาร,ทหารบก

teacher  ทีช-เออะ  ครู,ผู้สอน

driver  ดไรฝ-เออะ คนขับรถ

carpenter  คา-เพ็นเทอะ ช่างไม้

fishermen  ฟีฌ-เออะแมน ชาวประมง

fruit gardeners ฟรูท กา-ดัล ชาวสวน

farmer  ฟา-เมอะ  ชาวนา

actor  แอค-เทอะ ผู้แสดงละคร

singer  ซีง-เออะ  นักร้อง

priest  พรีซท  พระนักบวชสอนศาสนา-ทำพิธี

monk  มังค  พระนักปฏิบัติ

officer  ออฟ-ฟิเซอะ เจ้าหน้าที่,เจ้าพนักงาน

laborer  เล-เบอะเรอะ คนงาน, กรรมกร

student  ซทยูเด็นท นักเรียน

writer  ไรท-เออะ  นักเขียน

musician  มิว-สีฌเแอ็น นักดนตรี

lawyer  ลอ-เยอะ  นักกฎหมาย

physician  ฟีสีฌ-แอ็น แพทย์

nurse  เนิซ  พยาบาล

servant  เซอ-แฝ็นท คนรับใช้,ข้าราชการ

postman  โพซท แม็น บุรุษไปรษณีย์

 

๔๒. ธุรกิจ

money  มัน-อิ  เงิน,เงินตรา,จำนวนเงิน

rich  ริช  มั่งมี,อุดม,มีค่า,รูหรา

poor  พรู  ยากจน,ขัดสน,เลว,ไม่สมบูรณ์

trade  ทเรด  อาชีพ,การค้า,,ค้า

business  บีส-เน็ซ  ธุรกิจ,อาชีพ

commerce คอม-เมิซ  การติดต่อ,คบค้า,พาณิชย์

factory  แฟค-โทริ  โรงงาน

company  คัม-พะนี  บริษัท

lose  ลูส  ขาดทุน,แพ้,สูญ,สิ้น,หมด

profit  พรอฟ-อิท กำไร,ประโยชน์

cost  ค็อซท  ราคา,มูลค่า,ต้นทุน

expensive  เอ็คซเพน-ซิฝ ราคาแพง

inexpensive อิเน็ซเพน-ซิฝ ราคาถูก

total  โท-แท็ล  รวมทั้งหมด,ยอด,เบ็ดเสร็จ

change  เชนจ  เปลี่ยน,แลก,เงินทอน

small change ซมอล เชนจ เงินทอน

Bath  บาท  เงินบาท

dollar  ดอล-เลอะ เหรียญ(อเมริกัน-ดอลลาร์)

bank  แบ็งค  ธนาคาร,,เอาเงินไปฝากธนาคาร

revoke  ริโฝค  เรียกกลับคืนมา,ถอน,ลบล้าง

bankrupt  แบงค-รัพท ล้มละลาย,คนล้มละลาย

store  ซโท  กอง,ร้านใหญ่ๆขายของถูกๆ

shop  ฌ็อพ  ร้านขายของ,ไปตลาด,โรงงาน

food shop  ฟูด ฌ็อพ  ร้านอาหาร

restaurant  เรซ-โทะแร็นท ภัตตาคาร

office  ออฟ-ฟิซ  สำนักงาน,ที่ทำการ

buy  ไบ  ซื้อ,ซื้อของ

sale  เซล  การขาย,จำนวนที่ขายได้

pay  เพ  ชำระ,ให้ค่าจ้าง,เงินเดือน

receive  รีซีฝ-  รับ,ต้อนรับ

borrow   บอ-โร  ยืม,ขอยืม,กู้

lend  เล็นด  ให้ยืม,ให้

loan  โลน  ให้กู้,เงินกู้

tax  แท็คซ  ภาษี,เก็บภาษี

interests  อีน-ทเร็ซท ส่วนได้ส่วนเสีย,ดอกเบี้ย

license  ไล-เซ็นซ  อนุญาต,สิทธิ,ใบอนุญาต

luxury  ลัค-ฌุริ  ฟุ่มเฟือย,ของไม่จำเป็น,,น่าสบาย

economy  อิคอน-โอะมิ ประหยัด,วิธีประหยัด

 

๔๓. ฤดูกาล

temperature  เทม-เพอะระเชอะ    อุณหภูมิ,ระดับความร้อน

weather  เวฑ-เออะ  สภาพฝน ฟ้า อากาศ

season  ซี-สัน  ฤดูกาล,คราว,กาล

summer  ซัม-เมอะ  ฤดูร้อน

winter  วีน-เทอะ  ฤดูหนาว

rain season เรน ซี-สัน ฤดูฝน

dry season ดไร ซี-สัน ฤดูแล้ง

spring  ซพริง  ฤดูใบไม้ผลิ

autumn  ออ-ทัม  ฤดูใบไม้ร่วง

snow  ซโน  หิมะ,หิมะตก

ice  ไอซ  น้ำแข็ง,ทำให้แข็ง

cold  โคลด  หนาว,เย็นเยือก,ว่างเปล่า

cool  คูล  เย็น,ลมเย็น,สงบลง

hot  ฮ็อท  ความร้อน,ทำให้ร้อน

warm  วอม  อบอุ่น,อุ่น,อุ่นขึ้น

 

๔๔. สีต่างๆ

color  คัล-เออะ  สี,ระบายสี

black  บแล็ค  สีดำ

white  ฮไวท  สีขาว,ซีด,หงอก

red  เร็ด  แดง,แดงขึ้น

green  กรีน  สีเขียวใบไม้,เขียว,สนาม

yellow  เยล-โล  สีเหลือง,ผิวเหลือง

orange  ออ-เร็นจ  สีส้ม

blue  บลู  สีน้ำเงิน,สีฟ้า,ฟ้า

brown  บเราน  สีน้ำตาล,คล้ำ

gray  กเร  สีเทา,สีมอ,สีหมอก

purple  เพอ-พัล  สีม่วง

violet  ไฝ-โอะเล็ท สีม่วง,ดอกไวโอเลต

 

๔๕. เลข

first  เฟิซท  ที่หนึ่ง

second  เซค-อันด  ที่สอง

third  เธิด  ที่สาม

fourth  โฟธ  ที่สี่

fifth  ฟิฟธ  ที่ห้า

character  แค-แร็คเทอะ ตัวอักษร,ลักษณะ,นิสัย

numeral  นยู-เมอะแร็ล ตัวเลข

number  นัม-เบอะ  เลขหมาย,เลขประจำตัว

one  วัน  หนึ่ง

two  ทู  สอง

three  ธรี  สาม

four  โฟ  สี่

five  ไฟฝ  ห้า

six  ซิคซ  หก

seven  เซฝ-เอ็น  เจ็ด

eight  เอท  แปด

nine  ไนน  เก้า

ten  เท็น  สิบ

eleven  อิเลฝ-เอ็น  สิบเอ็ด

twelve  ทเว็ลฝ  สิบสอง

thirteen  เธอ-ทีน-  สิบสาม

fourteen  โฟ-ทีน  สิบสี่

fifteen  ฟีฟ-ทีน-  สิบห้า

twenty  ทเวน-ทิ  ยี่สิบ

thirty   เธอ-ทิ  สามสิบ

hundred   ฮัน-ดเร็ด  ร้อย

thousand  เธา-แส็น  พัน

ten thousand   หมื่น

hundred thousand   แสน

 million  มีล-ยัน  ล้าน

 

๔๖. วัน-เดือน-ปี

day  เด  วัน

date  เดท  วันที่,วันเดือนปี,อายุ

Sunday  ซัน-ดิ  วันอาทิตย์

Monday  มัน-ดิ  วันจันทร์

Tuesday  ทยูส-ดิ  วันอังคาร

Wednesday เวนส-ดิ  วันพุทธ

Thursday  เธิส-ดิ  วัน พฤหัสบดี

Friday  ฟไร-ดิ  วันศุกร์

Saturday  แซท-เออะดิ วันเสาร์

month  มันธ  เดือน

January  แจน-ยิวเอริ เดือนมกราคม

February  เฟบ-รุเอริ  เดือนกุมภาพันธ์

March  มาช  เดือนมีนาคม

April  เอ-พริล  เดือนเมษายน

May  เม  เดือนพฤษภาคม

June  จูน  เดือนมิถุนายน

July  จูไล  เดือนกรกฎาคม

August  ออ-กัซท  เดือนสิงหาคม

September เซ็พเท-เบอะ เดือนกันยายน

October  อ็อคโท-เบอะ เดือนตุลาคม

November โนะเฝม-เบอะ เดือนพฤศจิกายน

December ดิเซม-เบอะ เดือนธันวาคม

year  เยีย  ปี,ขวบ,อายุ

Era  เอีย-ระ  ยุค, สมัย

Buddhist  Era (BE) บุดดิส เอีย-ระ ปี พ.ศ.

Christian Era(CE) คริส เซิน เอีย-ระ ปี ค.ศ.

1985  ไนน-ทีน  เอ-ทิ ไฟฝ ปี ค.ศ.๑๙๘๕

2000  ทู เธา-แส็น ปี ค.ศ.๒๐๐๐

2005  ทู เธา-แส็น  ไฟฝ ปี ค.ศ.๒๐๐๕

 

๔๗. เวลา

period  เพีย-เรียด  คาบ,ระยะเวลา

time  ไทม  เวลา,ชั่วเวลา

o'clock  โอะคลอด- ใช้เติมหลังเลขแสดงเวลา

hour  เอาร  ชั่วโมง,เวลา

minute  มิน-อิท  นาที

second  เซค-อันด  วินาที

quarter  ควอ-เทอะ ๑๕ นาที่

half  ฮาฟ  ครึ่ง,ครึ่งหนึ่ง

AM  เอ-เอ็ม  ช่วงเช้า(๐.๐๐น-๑๒.๐๐น)

PM  พีเอ็ม  ช่วงบ่าย(๑๒.๐๐น-๐.๐๐น)

before  บิ-โฟ  ก่อน,มาก่อน,หน้า,ต่อหน้า

after  อาฟ-เทอะ หลัง,ทีหลัง, หลังจาก

yesterday  เยซ-เทอะดิ เมื่อวานนี้

to day     ทู เดย์  วันนี้

tomorrow  ทุมอ-โร  วันพรุ่งนี้

the day after tomorrow  วันมะรืนนี้

third day after today   วันมะเรื่องนี้

 

๔๘. ศาสนา

religion  รีลิจ-อัน  ศาสนา

belief   บิลีฟ  เชื่อ,เชื่อถือ,ศรัทธา

worship  เวอ-ฌิพ   ทำการสักการะ,บวงสรวง

Christianity คริซซิแอน-อิทิ ศาสนาคริสต์

Brahminism บรา-มินิสซึม ศาสนาพราหมณ์(ฮินดู)

Hinduism  ฮิน-ดูอิสซึม ศาสนาฮินดู

Buddhism บุด-ดิสซึม ศาสนาพุทธ

Islamism  อิซ-ละมิสซึม ศาสนาอิสลาม

ghost   โกซท  ผี, ปีศาจ, น่ากลัง,เงา

spirit  ซพี-ริท  วิญญาณ, จิตใจ, หัวใจ, ผี

 

 

คำศัพท์หมวด (dic-eng.blogspot.com)

 

ที่มา: http://dic-eng.blogspot.com/2012/07/dining-room.html 

 

คำศัพท์หมวด : ฤดูกาล : Season

คำศัพท์หมวด : [ ห้องรับแขก : Living room]

คำศัพท์หมวด : [ ครอบครัว : Family ]

คำศัพท์หมวด : [ สนามเด็กเล่น : Playground ]

คำศัพท์หมวด : [ สี : Colours]

คำศัพท์หมวด : [ บริเวณบ้าน : Around the house ]

คำศัพท์หมวด : [ ห้องน้ำ : Bathroom ]

คำศัพท์หมวด : [ ห้องครัว : Kitchen ]

คำศัพท์หมวด : [ ห้องรับประทาน : Dining room ]

 

คำศัพท์หมวด : ฤดูกาล : Season

           ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดของร่างกายให้รอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ..  บทนี้ผู้เขียนจะนำเสนอคำศัพท์เกี่ยวกับฤดูกาล , ดินฟ้าอากาศ โดยมีคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ  มีคำอ่านให้ฝึกออกเสียง และมีคำแปลให้เรารู้ความหมายและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  
คำศัพท์หมวด : ฤดูกาล = Season

 

คำศัพท์                  คำอ่าน            คำแปล

 

Season                      ซีซัน                  ฤดูกาล

 

Summer                    ซัมเมอะ              ฤดูร้อน

 

Spring                       สปริง                 ฤดูใบไม้ผลิ

 

Fall, Autumn              ฟอล , ออทึม       ฤดูใบไม้ร่วง

 

Winter                       วินเทอะ              ฤดูหนาว

 

Cold season               โคลด-ซีซึน         ฤดูหนาว

 

Hot season                ฮอท-ซีซึน           ฤดูร้อน

 

Rainy season             เรนนี-ซีซึน          ฤดูฝน

 

Rain                          เรน                    ฝน

 

Hot                           ฮอท                  ร้อน

 

Warm                        วอม                   อบอุ่น

 

Cold                          โคลด                 หนาว

 

Cool                          คูล                    เย็น

 

Freezing                    ฟรีซซิง               เย็นจนแข็ง

 

Frost                         ฟร็อซท              น้ำค้างแข็ง

 

Snow                        สโนว                 หิมะ

 

Cloud                       คเลาด                เมฆ

 

Mist                          มิสท                  หมอก

 

Fog                           ฟ็อก                  หมอกหนา

 

Hail                           เฮล                   ลูกเห็บ

 

Rainbow                    เรนโบว               รุ้งกินน้ำ

 

Clear sky                   เคลีย-ซกาย         ท้องฟ้าโปร่ง

 

Temperature              เทมเพอะเรเชอะ    อุณหภูมิ

 

Fahrenheit                 แฟเร็นไฮท          องศาฟาเรนไฮต์

 

Celsius , Centigrade    เซลเซียส, เซนทิเกรด  องศาเซลเซียส, เซนติเกรด

 

 

คำศัพท์หมวด :   ลมฟ้าอากาศ = Weather 

 

คำศัพท์                  คำอ่าน            คำแปล

 

Weather                    เว็ธเธอ               ลมฟ้าอากาศ

 

Windy                       วินดี                   ลมแรง

 

Foggy                       ฟ็อกกี                หมอกหนา

 

Snowy                       สโนวี                 หิมะตก

 

Cloudy                       คเลาดี                เมฆครึ้ม

 

Sunny                       ซันนี                  มีแดด ,แดดจัด

 

Hazy                         เฮลซี                 มีหมอกบาง

 

Rainy                        เรนนี                  มีฝนตก

 

Drizzle                       ดริสเซิล              มีฝนปรอยๆ

 

Stormy                      ซทอมมี              มีพายุ

 

Muggy                      มักกิ                   อบอ้าว

 

Thunder                    ธันเดอะ              ฟ้าร้อง

 

Lightning                   ไลทนิง               ฟ้าแลบ

 

Typhoon                    ไทฟูน                พายุไต้ฝุ่น

 

Tornado                    ทอเนโด             พายุทอร์นาโด

 

Cyclone                     ไซคโคลน           พายุไซโคลน

 

Hurricane                  เฮอริเคน             พายุเฮอริเคน

 

 

 

เกร็ดความรู้ท้ายบท :

 

คำที่มีความหมายใกล้เคียงกันกับคำว่า  wonderful = วิเศษ  ยอดเยี่ยม

 

เช่น  terrific,  marvelous, great      ซึ่งเป็นคำที่ใช้กล่าวชมคนอื่นๆ หรือสิ่งต่างๆ รวมไปถึงบทสนทนา  ตัวอย่างเช่น :

 

-      You look terrific.  หรือ  You look great. (คุณดูสวยยอดเยี่ยมเลย)

 

 

 

-      What a wonderful idea!   หรือ  Such a wonderful idea!

 

(ช่างเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมอะไรอย่างนี้)

 

 

 

-      That’s wonderful.   (วิเศษไปเลย)

 

 

คำศัพท์หมวด : [ ห้องรับแขก : Living room]

 

         การที่เรามีบ้านที่สวยงามน่าอยู่นั้น ห้องต่างๆ ในบ้านควรจะจัดให้น่าอยู่ได้อย่างไร  ดังคำที่ว่า “ บ้านคือวิมานของเรา” บทนี้จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับห้องรับแขก (Living room)     โดยผู้เขียนได้เรียบเรียง และใช้จินตนาการส่วนตัวด้วยว่า ห้องรับแขกเหมือนเป็นด่านแรกของบ้าน จะจัดแบบไหนให้ที่น่าอยู่ ควรจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างภายในห้อง  ดังนั้นจึงเป็นห้องรับแขกในฝันของผู้เขียนเอง โดยได้รวบรวมคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ  มีคำอ่านให้ฝึกออกเสียง และมีคำแปลให้เรารู้ความหมายและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  มาเริ่มเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ ใกล้ตัวเรา…ไปพร้อมๆ กัน   

 

 

คำศัพท์                  คำอ่าน                   คำแปล
Living room                ลิฟวิง-รูม                     ห้องรับแขก

 

Air-conditioner            แอร์-คอนดิชั่นเนอะ        เครื่องปรับอากาศ

 

Armchair                    อาร์มแช                      เก้าอื้มีที่วางแขน

 

Couch                       เคาช                          เก้าอี้โซฟา

 

Cushion                     คูเชิน                         หมอนอิง

 

Window                     วินโดว                        หน้าต่าง

 

Curtain                      เคอทิน                       ผ้าม่าน

 

Sun blind                   ซัน-ไบลด์                   มู่ลี่

 

Wallpaper                  วอลเพเพอะ                 กระดาษบุผนัง

 

Doorknob                  ดอน็อบ                      ลูกบิดประตู

 

Table                        เทบึล                         โต๊ะ

 

Fan                           แฟน                          พัดลม

 

Lamp                        แลมพ                         โคมไฟ

 

Carpet                       คาพิท                         พรม

 

Photograph               โพโตกราฟ                  รูป

 

Picture frame             พิคเชอะ-เฟรม              กรอบรูป

 

Stereo                       ซเทริโอ                      เครื่องเสียงสเตอริโอ

 

Telephone                 เทลลิโฟน                   โทรศัพท์

 

Video player               วีดีโอ-เพลเยอะ             เครื่องเล่นวีดีโอ

 

VCD/DVD player         วีซีด/ดีวีดี-เพลเยอะ       เครื่องเล่นวีซีดี/ดีวีดี

 

Television                  เทลละวิชัน                  โทรทัศน์

 

Remote control           รีโมท-คอนโทรล           รีโมทคอนโทรล

 

Toy                           ทอย                          ของเล่น

 

Vase                         เวซ                           แจกัน

 

Flower                       ฟลาวเวอร์                   ดอกไม้

 

Tea                           ที                              น้ำชา

 

Fruit                          ฟรุท                          ผลไม้

 

Magazine                   แม็กกะซีน                   นิตยสาร

 

Newspaper                นิวซเพเพอะ                 หนังสือพิมพ์

 

Comic book                คอมมิค-บุ๊ค                 หนังสือการ์ตูน

 

Clock                         คล็อค                        นาฬิกา

 

Ashtray                     แอ็ชเทร                      ที่เขี่ยบุหรี่

 

Dustbin                     ดัชบิน                        ถังขยะ

 

 

 

เกร็ดความรู้ท้ายบท :.

 

-      เมื่อเราต้องการขอสิ่งใดจากผู้อื่น หรือขอให้ใครนำอะไรมาให้ แบบไม่เป็นทางการ ใช้คำว่า  Can I have?

 

เช่น  Can I have a cup of tea and a piece of cake?

 

       (ขอชาหนึ่งที่กับเค้กหนึ่งชิ้น)

 

-      ถ้าเป็นการขอแบบเป็นทางการหน่อย ใช้คำว่า  Could I have?ความหมายเหมือนกัน

 

เช่น Could I have two tickets, please? (ขอซื้อตั๋วสองที่ค่ะ)

 

 

คำศัพท์หมวด : [ ครอบครัว : Family ]

 

เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ  

 

           การที่เราจะเก่งภาษาอังกฤษนั้น ผู้เขียนคิดว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องเรียนหนังสือเก่ง หรือเรียนในระดับสูงๆ   ถ้าเราสนใจเรียนรู้ จดจำในสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา  ภาษาอังกฤษนั้นไม่ใช่เรื่องยากที่จะศึกษาเลย  ดังนั้นเราควรมาเริ่มต้นเรียนรู้คำศัพท์ในเรื่องใกล้ๆ ตัวเรา      หรือจากสิ่งที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวัน  และหมั่นฝึกฝนไปวันละนิด ใช้เวลาว่างๆ ให้เป็นประโยชน์ 

 

          ผู้เขียนได้รวบรวมคำศัพท์และจัดเป็นหมวดหมู่ เพื่อง่ายต่อการเรียนรู้ โดยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อย และสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

           บทนี้จะนำเสนอคำศัพท์เกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวของเรา เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา ฯลฯ

 

 

คำศัพท์                       คำอ่าน                              คำแปล
Family                        แฟมิลี่                               ครอบครัว
Father                        ฟาเธอะ                             พ่อ
Mother                       มาเธอะ                              แม่
Grandfather                แกรนดฟาเธอะ                    ปู่ , ตา
Grandmother               แกรนดมาเธอะ                    ย่า , ยาย
Great-Grandfather        เกรท-แกรนดฟาเธอะ           ปู่ทวด
Great-Grandmother      เกรท-แกรนมาเธอะ             ย่าทวด
Father-in-law               ฟาเธอะ-อิน-ลอ                  พ่อตา
Mother-in-law              มาเธอะ-อิน-ลอ                   แม่ยาย
Uncle                          อังเคิล                              ลุง , น้า , อา
Aunt                           อานท                               ป้า , น้า
Elder brother               เอลเดอะ-บราเธอะ               พี่ชาย
Younger brother          ยังเกอะ-บราเธอะ                 น้องชาย
Elder sister                  เอลเดอะ-ซิสเทอะ               พี่สาว
Younger sister             ยังเกอะ-ซิสเทอะ                 น้องสาว
Husband                     ฮันซบานด                         สามี
Wife                           ไวฟ                                  ภรรยา
Brother-in-law              บราเธอะ-อิน-ลอ                 พี่เขย , น้องเขย
Sister-in-law                 ซิสเทอะ-อิน-ลอ                 พี่สะใภ้ , น้องสะใภ้
Son-in-law                   ซัน-อิน-ลอ                        ลูกเขย
Son                             ซัน                                  ลูกชาย
Daughter                     ดอเธอะ                            ลูกสาว
Nephew                       เน ฟยู                             หลานชาย
Niece                           นีซ                               หลานสาว
Adopted child                อะดอฟทิด-ไชล              บุตรบุญธรรม

เกร็ดความรู้ท้ายบท :

 

เริ่มต้นฟุดฟิด "อังกฤษ" แบบง่ายๆ
How much is this pencil? ดินสอนี้ราคาเท่าไร
ใช้ในการถามราคาสิ่งของสิ่งหนึ่ง  มีความหมายเดียวกับ How much does it cost?
ถ้าใช้ถามราคาสิ่งของหลายๆ อย่าง ให้ใช้
How much are these pencils? ดินสอเหล่านี้ราคาเท่าไร

ตัวอย่างบทสนทนา :
Lily  : How much is this sharpener? (กบเหล่าอันนี้ราคาเท่าไรคะ)
Zusan : Sixty baht. (60 บาทค่ะ)
Lily  : How much is this crayon? (สีเทียนกล่องนี้เท่าไรคะ)
Zusan : twenty baht. (20 บาทค่ะ)
Lily  : How much is this basket? (ตะกร้าใบนี้ราคาเท่าไรค่ะ)
Zusan : Sorry. It's not for sale.(ขอโทษคะ..อันนี้ไม่ใช่สำหรับขาย)
Lily  : Are you buying anything? (คุณจะซื้ออะไรไหมคะ)
Zusan : No, thank you. Maybe next time. (ไม่. ขอบคุณค่ะ อาจเป็นคราวหน้า)

 

 

 

คำศัพท์หมวด : [ สนามเด็กเล่น : Playground ]

 

 

บทนี้จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสนามเด็กเล่น เริ่มด้วยอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ ที่ควรมีในสนามเด็กเล่น  โดยมีคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ  มีคำอ่านให้ฝึกออกเสียง และมีคำแปล ให้เรารู้ความหมายและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  มาเริ่มเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ ใกล้ตัวเรา    

 

คำศัพท์หมวด : สนามเด็กเล่น (Playground)

 

คำศัพท์                       คำอ่าน              คำแปล

 

Playground              เพลย์กราวนด์       สนามเด็กเล่น

 

Bench                       เบ็นซ                 ม้านั่งยาว

 

Water fountain         วอเทอะ-เฟานเทน ที่ดื่มน้ำสาธารณะ

 

Bicycle                       ไบซิเคิล             จักรยาน

 

Tricycle                     ทไรซิเคิล            จักรยาน 3 ล้อ

 

Sand                         แซนด์                  ทราย

 

Sand box                   แซนด์-ล็อคซ       กระบะทราย

 

Seesaw                     ซีซอ                  กระดานหก

 

Shovel                       ชัฟเวิล               ที่ตักทราย  (พลั่ว)

 

Pail                           เพล                   ถัง

 

Kite                           ไคท                  ว่าว

 

Skateboard                ซเคทบอด           กระดานสเก็ต

 

Jungle gym               จังเกิล-จิม           เครื่องปีนป่าย

 

Slide                         ซไลด                  กระดานลื่น

 

Swing                        ซวิง                   ชิงช้า

 

Wading pool             เวดดิง-พูล           สระน้ำสำหรับเด็ก

 

 

 

                ฝึกอ่านออกเสียง  เป็นสิ่งที่ไม่ยากเกินไป   จดจำความหมาย  ใช้เวลาว่างเว้นจากการทำงานหรือจากการเรียน มาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม  การเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่าอายที่จะพูดคุย สนทนา  เมื่อฝึกพูดแล้วเราต้องฝึกฟังควบคู่ไปด้วย   อาจจะฟังจากเพลง หรือดูหนังต่างประเทศ เหล่านี้เป็นต้น

 

 
เกร็ดความรู้ท้ายบท :

 

คำว่า  Probably : น่าจะ   ,    possibly = อาจจะ

 

ทั้ง 2 คำนี้เป็นคำวิเศษณ์ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน

 

-      หากเราใช้ probably แสดงว่า ผู้พูดคิดว่าสิ่งนั้นน่าจะเกิดขึ้น

 

-      หากเราใช้ possibly  แสดงว่า ผู้พูดต้องการบอกว่าเป็นไปได้ที่สิ่งนั้นอาจจะเกิดขึ้น หรือไม่ก็ได้

 

 

 

Possibly มีความหมายเหมือนกับคำว่า  Maybe

 

ตัวอย่างเช่น :   - Maybe we can finish it tomorrow.

 

                          (บางทีเราอาจจะทำเสร็จวันพรุ่งนี้ก็ได้)

 

                            - Possibly.  (เป็นไปได้)

 

                            - I’m probably free this afternoon.

 

                              (ฉันน่าจะว่างบ่ายนี้)

 

                            - Great.  Let’s go to see a movie.

 

                              (ดีเลย  งั้นเราไปดูหนังกันเถอะ)

 

 

 

คำศัพท์หมวด : [ สี : Colours]

 

 

        เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ ใกล้ตัวเรา     บทนี้จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับคำศัพท์สีต่างๆ  เริ่มตั้งแต่แม่สี สีเข้ม สีอ่อน  โดยมีคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ  มีคำอ่านให้ฝึกออกเสียง และมีคำแปล ให้เรารู้ความหมายและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

 

คำศัพท์                    คำอ่าน             คำแปล

 

Colour                      คัลเลอ                สี

Gray                         เกร                    สีเทา

 

Blue                          บลู                    สีน้ำเงิน

 

Turquoise                  เทอคอยซ           สีน้ำเงินอมเขียว

 

Dark blue                  ดาค-บลู             สีน้ำเงินเข้ม

 

Light blue                  ไลท-บลู             สีน้ำเงินอ่อน

 

Brown                       บราวน                สีน้ำตาล

 

Beige                        เบจ                   สีน้ำตาลอ่อน

 

Pink                          พิงค                  สีชมพู

 

Purple                       เพอพึล               สีม่วง

 

Orange                      ออเร็นจ              สีส้ม

 

Green                        กรีน                   สีเขียว

 

Red                           เรด                    สีแดง

 

White                        ไวท                   สีขาว

 

Yellow                       เยลโล                สีเหลือง

 

Black                         แบลค                 สีดำ

                ฝึกอ่านออกเสียง จำคำแปล เป็นสิ่งที่ไม่ยากเกินไป ดังนั้น เราควรใช้เวลาว่างๆ จากการทำงานหรือจากการเรียน มาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ไม่มีคำว่า "สายเกินไปสำหรับการเรียนรู้" 

 

เกร็ดความรู้ท้ายบท :
book = reserve  แปลว่า  "จอง"
คำว่า book  เมื่อใช้เป็นคำกริยาของประโยคจะมีความหมายว่า  "จอง"
ตัวอย่างเช่น :  I booked a single room for two nights.

 

(ฉันจองห้องเดี่ยวไว้ 2 คืน)
       The hotel is now fully booked. 

 

(ตอนนี้โรงแรมถูกจองเต็มหมดแล้ว)

 

make a reservation มีความหมายว่า "จอง" เช่นเดียวกัน
ตัวอย่างเช่น : I've made the reservations for two nights.

 

(ฉันได้จองห้องไว้แล้วสำหรับ 2 คืน)
She called the agency and made a reservation on the  first flight to korea tomorrow. 

 

(เธอโทรไปที่เอเยนซี่ และจอที่บนเที่ยวบินแรกที่จะไปเกาหลี พรุ่งนี้)

 

 

 

คำศัพท์หมวด : [ บริเวณบ้าน : Around the house ]

 

คำศัพท์                      คำอ่าน             คำแปล

 

Around the house       อราวด์-เดอะ-เฮาส์  บริเวณบ้าน

 

Fence                        เฟ็นซ                 รั้ว

 

Front door                 ฟรันท-ดอ           ประตูหน้าบ้าน

 

Front light                  ฟรันท-ไลท         โคมไฟหน้าบ้าน

 

Front yard                 ฟรันท-ยาด          สวนหน้าบ้าน

 

Front walk                 ฟรันท-วอค          ทางเดินหน้าบ้าน

 

Driveway                   ไดรฟเว              ถนนเข้าโรงรถ

 

Garage                      กะราซ                โรงรถ

 

Chimney                    ชิมนิ                  ปล่องไฟ

 

Roof                          รูฟ                     หลังคา

 

Roofer                       รูฟเฟอะ              ช่างซ่อมหลังคา

 

Patio furniture            พาทิโอ-เฟอนิเชอะ   ชุดแต่งลานบ้าน

 

Hammock                  แฮมมอค             เปลญวน

 

Lawn                         ลอน                  สนามหญ้า

 

Bush                         บุช                    พุ่มไม้

 

To trim the hedge       ทู-ทริม-เดอะ-เฮจ    ตัดแต่งพุ่มไม้

 

To mow the lawn        ทู-โม-เดอะ-ลอน     ตัดหญ้า

 

To water the plants     ทู-วอเทอะ-เดอ-พลานท์ซ  รดน้ำต้นไม้

 

To plant a tree           ทู-พลานท-อะ-ทรี         ปลูกต้นไม้

 

To sweep the leaves   ทู-สวีฟ-เดอะ-ลีฝซ         กวาดใบไม้

 

Gardener                   กาดึนเนอ            คนทำสวน

 

Housekeeper              เฮาซคีพเพอะ       คนดูแลบ้าน

 

Drain pipe                  เดรน-ไพพ           ท่อระบายน้ำ

 

Terrace                     เทอเรส               ระเบียง

 

Gutter                       กีทเทอะ             รางน้ำฝน

 

Wheelbarrow              วีลแบโร              รถเข็นมีล้อเดียว

 

Barbecue grill             บาบิคิว-กริล         เตาย่างบาร์บีคิว

 

Rake                         เรค                    คราด

 

Hedge clippers           เฮจ-คลิพเพอซ     กรรไกรตัดหญ้า

 

Pruning shears           พรูนนิง-เชียซ       กรรไกรตัดแต่ง

 

Trowel                       เทราเอ็ล             ช้อนปลูก

 

Shovel                       ชัฟเวิล               พลั่ว

 

Hose                         โฮซ                   สายยาง

 

Watering can             วอเทอะริง-แคน    บัวรดน้ำ

 

Sprinkler                    สพริงเคลอะ         สปริงเกิล

 

Dustbin                     ดัชทบิน              ถังขยะ

 

TV antennae              ทีวี-แอนเทนเน่     เสาอากาศทีวี

 

 

คำศัพท์หมวด : [ ห้องน้ำ : Bathroom ]

 

คำศัพท์                      คำอ่าน             คำแปล

 

Utility                        ยูทิลิติ-รูม            ห้องเก็บของใช้

 

Broom                       บรูม                   ไม้กวาด

 

Brush                        บรัช                   แปรง

 

Bucket                       บัคเค็ท               ถังน้ำ

 

Electric panel             อิเล็คทริค แพนึล   แผงไฟฟ้า

 

Dryer                        ดรายเออะ           ตู้อบผ้า

 

Clothespin                  คล็อชพิน            ไม้หนีบผ้า

 

Flashlight                   แฟลชไลท          ไฟฉาย

 

Socket                       ชอคเกท             ปลั๊กตัวเมีย

 

Plug                          พลัก                  ปลั๊กตู้ผู้

 

Power strip                พาวเวอร์-สตริป     ปลั๊กไฟฟ้า

 

Feather duster           เฟธเทอะ-ดัชเทอะ ไม้ปัดฝุ่น

 

Spray starch              สเพร-สทาร์ช       สเปรย์รีดผ้าเรียบ

 

Tool box                    ทูล-บ็อคซ           กล่องเครื่องมือ

 

Screw driver              สกรู-ไดรเวอร       ไขควง

 

Tape measure            เทป-เมเชอ          ตลับเมตร

 

Saw                          ซอ                    เลื่อย

 

Drill                           ดริล                   สว่าน

 

Hammer                    แฮ็มเมอ              ค้อน

 

Paint                         เพนท                 สี

 

Crate                         เครท                 ลังไม้

 

Vacuum cleaner          แวคคิวอัม-คลีนเนอะ  เครื่องดูดฝุ่น

 

Roller                        โรลเลอะ             ลูกกลิ้ง

 

Mop                          ม็อพ                  ไม้ถูพื้น

 

Floor wax                   ฟลอร์-แว็กซ        น้ำยาขัดพื้น

 

Plunger                     พลันเจอะ            ยางปั๊มท่อน้ำทิ้ง

 

Window cleaner          วินโด-คลีนเนอะ    น้ำยาเช็ดกระจก

 

Fabric softener           แฟบริค-ซอฟเฟินเนอะ  น้ำยาปรับผ้านุ่ม

 

Paintbrush                 เพนทบรัช                 แปรงทาสี

 

Laundry detergent      ลอนดรี-ดิเทอะเจ็นท   ผงซักฟอก

 

Pipe                          ไพพ                  ท่อน้ำ

 

Light bulb                  ไลท-บัลบ           หลอดไฟ

 

Washing machine       วอชชิง-มะชีน       เครื่องซักผ้า

 

Laundry basket          ลอนดรี-บาซเค็ท   ตระกร้าซักผ้า

 

Clothesline                 คล้อซไล            ราวตากผ้า

 

Ironing board             ไอรเอินนิง-บอร์ด   กระดานรองรีดผ้า

 

Ladder                      แลดเดอะ            บันไดปีน

 

Iron                          ไอรเอิน              เตารีด

 

Garbage                    กาบิจ                 ขยะ  

 

Trashcan                   ทราซแคน           ถังขยะ

 

Bin                            บิน                    ถัง    

 

 

คำศัพท์หมวด : [ ห้องครัว : Kitchen ]

 

คำศัพท์                      คำอ่าน             คำแปล

 

Homemaker               โฮมเมคเคอะ        แม่บ้าน

 

Oven                         อัฟเวิน                เตาอบ

 

Rice cooker               ไรซ-คุคเคอะ       หม้อหุงข้าว

 

Portable gas stove      พอทะบึล-แกซ-สโทฟว  เตาแก็สปิกนิก

 

Sink                          ชิงค                   อ้างล้างจาน

 

Pot                            พ็อท                  หม้อ

 

Refrigerator               ริฟริจจิเรเทอะ       ตู้เย็น

 

Toaster                      โทสเทอะ            เครื่องปิ้งขนมปัง

 

Grater                       เกรเทอะ             เครื่องขูด

 

Tea kettle                  ที-เค็ททึล           กาต้มชา

 

Pan                           แพน                  กระทะ

 

Tray                          เทร                   ถาด

 

Plate                         เพลท                 จาน

 

Ladle                         เลดึล                 ทัพพี

 

Toothpick                  ทูธพีค                ไม้จิ้มฟัน

 

Tin opener                 ทิน-โอเพะเนอะ    ที่เปิดกระป๋อง

 

Measuring spoon        เม็ชเชอริ่ง-ชพูน    ช้อนตวง

 

Measuring cup           เม็ชเชอริ่ง-คัพ      ถ้วยตวง

 

Whisk                        วิสค                   ที่ตีไข่

 

Pot holder                  พ็อท-โฮลเดอะ     ผ้าจับหม้อ

 

Kettle                         เค็ททึล              กาน้ำ

 

Matchbox                   แมชบ็อคซ          กล่องไม้ขีดไฟ

 

Mortar                       มอเทอะ              ครก

 

Rolling pin                 โรลิ่ง-พิน            ไม้นวดแป้ง

 

Mouse trap                เมาซ-แทร็พ         กับดักหนู

 

 

 

คำศัพท์หมวด : [ ห้องรับประทาน : Dining room ]

 

 

คำศัพท์                      คำอ่าน             คำแปล
Dining room               ดินนิ่ง-รูม            ห้องรับประทานอาหาร

 

Table                        เทบึล                 โต๊ะ

 

Serving cart               เซิฝวิง-คารท        โต๊ะเสิร์ฟอาหาร

 

Table cloth                 เทบึล-คล็อธ         ผู้ปูโต๊ะ

 

Cupboard                  คัพบอร์ด             ตู้เก็บถ้วยชาม

 

Napkin                      แนพคิน              ผ้าเช็ดปาก

 

Teapot                      ทีพ็อท               กาน้ำชา

 

Pitcher                      พิชเชอะ              เหยือกน้ำ

 

Cupboard                  คัพบอร์ด             ตู้เก็บถ้วยชาม

 

Candlestick                แคนเดิลซติก       เชิงเทียน

 

Candle                       แคนเดิล             เทียน

 

Light fixture               ไลท-ฟิกซเจอร์     ไฟเพดาน

 

Bottle                         บอททึล              ขวดน้ำ

 

Bowl                          โบวล์                 ชาม

 

Coffee pot                  คอฟฟี-พ็อท        หม้อต้มกาแฟ

 

Cup                           คัพ                    ถ้วย

 

Creamer                    ครึเมอะ               โถใส่ครีม

 

Sugar bowl                ชูกเกอะ-โบวล์      โถใส่น้ำตาล

 

Vase                         เวซ                   แจกัน

 

Spoon                       ซพูน                  ช้อน

 

Fork                          ฟอรค                 ส้อม

 

Glass                         กลาส                 แก้วน้ำ

 

Plate                         เพลท                 จาน

 

Knife                         ไนฟ                  มีด

 

Saltshaker                 ซอลทเชเกอะ       ขวดเกลือป่น

 

Pepper shaker            เพ็พเพอะ-เชเกอะ  ขวดพริกไทย

 

Saucer                      ชอเชอะ              จานรองถ้วย

 

 

พิพัฒน์

Facebook - Twitter - Google+

 


 

Comments   

 
0 #78 RE: ศัพท์หมวด อังกฤษ - ไทย หลายสิบหมวดแพร 2015-07-05 12:13
แพร
Quote
 
 
0 #77 ttmNOI 2015-06-03 12:24
สุดยอดเลยครับ
Quote
 
 
+1 #76 that'sound goodBounchanh 2015-05-21 16:58
ขอบใจหลายๆเดี
Quote
 
 
+1 #75 เ่เ่้ั่ื เอ 2015-02-16 09:17
มีรายละเอียดมาก
Quote
 
 
+3 #74 RE: ศัพท์หมวด อังกฤษ - ไทย หลายสิบหมวดยีน 2014-10-23 11:40
หาหมวดอุปกรณ์กี ฬาไม้จือเลย :sad: :sad:
+++++
คําศัพท์อุปกรณ์กีฬา ภาษาอังกฤษ ไปที่นี่ครับ
http://tinyurl.com/o7v5vz6
-พิพัฒน์-
Quote
 
 
+1 #73 ฟ้าฟ้า 2014-10-06 10:48
หาไม่เจอ
***
หาอะไรไม่เจอครับ และหาที่ไหน หายังไงครับ - พิพัฒน์
Quote
 
 
+1 #72 RE: ศัพท์หมวด อังกฤษ - ไทย หลายสิบหมวดee thank 2014-08-09 20:12
ขอบคุนมากมาก คะ
Quote
 
 
+4 #71 ThanksNN 2014-07-20 07:40
ขอบคุณหลายค่ะ.. เป็นประโยชน์แก่ เด็กมากๆ
Quote
 
 
+6 #70 มินหนองหินมินหนองหิน 2014-06-19 18:22
:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:
Quote
 
 
+5 #69 มินหนองหินมินหนองหิน 2014-06-19 18:21
อยากเก่งจังเลย :sad: :sigh: :-?
Quote
 

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com