นำศัพท์มาฝาก ให้คลิกทบทวนดูเล่น ๆ สนุุก ๆ ครับ

นำศัพท์มาฝาก ให้คลิกทบทวนดูเล่น ๆ สนุุก ๆ ครับ
http://www.pnu.ac.th/webpnu/file_academic/files/vocabulary.pdf

หรือ คลิกลิงค์นี้ก็ได้ครับ