เทคนิคพิชิตโจทย์ Error Identification

 [1] https://drive.google.com/file/d/0B750IAjW-1dZUVpON1hPcDZ5Q0U/view?usp=sharing

[2] https://drive.google.com/file/d/0B750IAjW-1dZZ0NNT2RxN2ZESEE/view?usp=sharing

[3] https://drive.google.com/file/d/0B750IAjW-1dZeUxwbDRoSHJNaUk/view?usp=sharing