Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

โปรแกรมคำศัพท์ TOEFL 1000 คำ จากง่ายไปยาก - โดย อ. ยุทธนา

สวัสดีครับ
อ.ยุทธนา ได้นำคำศัพท์ที่ผมแนะนำไว้ที่บทความนี้

ไปทำเป็นโปรแกรมท่องศัพท์ชื่อว่า

  • โปรแกรมคำศัพท์ TOEFL 1000 คำ จากง่ายไปยาก คลิก

       สำหรับโปรแกรมนี้ ผมมีข้อแนะนำเพิ่มเติม 1 ข้อ คือว่า เนื่องจากศัพท์ในโปรแกรมนี้ เรียงจากง่ายไปยาก เพราะฉะนั้น เราก็ค่อย ๆ เลือกเล่น จากชุดที่ 1 ไปตามลำดับ จนถึงชุดสุดท้าย คือ ชุดที่ 100

       และในแต่ละชุดนั้น ก็มีกิจกรรมที่ให้ฝึกซึ่งง่าย – ยาก ต่างกันไป - ดูที่ขอบล่างของภาพข้างล่างนี้

TOEFL E D

       ขอแนะนำให้ท่านฝึกทุกกิจกรรม เพื่อความชำนาญ เพราะเราจะได้ทั้ง การอ่านและทบทวน(+ท่อง)คำศัพท์, พิมพ์สะกดคำศัพท์, และฟังเสียง แต่มีอีก 1 กิจกรรมที่โปรแกรมของอาจารย์ยุทธนา ไม่ได้ set ไว้ให้ท่านต้องฝึก แต่ถ้าท่านถือโอกาสฝึก ก็จะมีประโยชน์มาก คือ ทุกครั้งที่ได้ยินเสียงอ่านคำศัพท์ ขอให้ท่านเปล่งเสียงดัง ๆ พูดตามที่ได้ยิน ถ้าฝึกอย่างนี้ก็จะได้ทั้ง ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ครบถ้วน
ศึกษาเพิ่มเติม:  โปรแกรมในครัวเรือน
พิพัฒน์
https://www.facebook.com/EnglishforThai

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com