เกมหาคำศัพท์ ที่ขึ้นต้นด้วย A, B, C,… Z

สวัสดีครับ

ที่ลิงค์นี้ http://karn.tv/home/159

เขามีภาพให้เรา 25 ภาพ คือ A ถึง Z (ยกเว้นตัว X ซึ่งยังทำไม่เสร็จ)

แต่ละภาพ เมื่อเริ่มต้นเล่นเกม ให้ดูด้านซ้ายมือซึ่งจะมีภาพโจทย์ที่ขึ้นด้วยด้วยตัว A ถึง Z  หน้าที่ของคนเล่น คือ ลากเส้นจากภาพซ้ายมือเข้ากับภาพด้านขวามือ ซึ่งขึ้นต้นด้วย alphabet เดียวกัน

ยกตัวอย่างภาพข้างล่างนี้ ตามโจทย์ เขาให้ลากเส้น โยงหนูตาบอด 3 ตัว (three blind mice) เข้ากับศัพท์ด้านขวามือที่ขึ้นต้นด้วยตัว m

mA

เกมชุดนี้ไม่มีเฉลย ซึ่งหมายความว่า ถ้าคุณครูจะนำไปเล่นกับเด็ก คุณครูก็ต้องหาคำตอบให้เรียบร้อยก่อนเล่น ซึ่งน่าจะไม่ยากนัก

เกมนี้ สำหรับเด็ก น่าจะสนุกพอสมควร

เพื่อความสะดวก ผมได้ดาวน์โหลด ทั้ง 25 ภาพ ตั้งแต่ A ถึง Z ไว้ให้แล้ว 

ศึกษาเพิ่มเติม:

  • คำศัพท์เป็นหมวดหมู่ บางหมวดหมู่มีภาพประกอบ คลิก

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/EnglishforThai