ฝากคำคม หลายคำ เจอจากเน็ต

สวัสดีครับ
วันนี้ ผมเจอหลายคำที่คมในเน็ต จึงขอนำมาฝาก
หวังว่าจะมีบางคำที่ท่านชอบ
พิพัฒน์

01-quiet speak buddhadasa

02-envy

03-speak evil

04-kom buddhadasa

05-boast

albert

a to b imagine

beng2

confucius

criticize flatter

dalai

enough

fool-clever

governors

have donothave

hero

low high

miracle panya

panya2

panya3

pu peng

success value

suffer separate

walk ahead

walk slowly not backwards

warior

willpowers