รวมประโยคพูดโทรศัพท์ (ภาษาอังกฤษ + ไทย) เก็บมาจากหลายเว็บ

telephone talk   Google Search

คลิกฟังเสียงภาษาอังกฤษ

http://english-tonight.com/business-english-telephone-etiquette/

คลิกดาวน์โหลดไฟล์ PDF

https://drive.google.com/folderview?id=0B750IAjW-1dZaEk0Y3ExZHBGOEk&usp=sharing