Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฟ้าสางทางสุภาสิต, ฟ้าสางทางความลับสุดยอด และ The Dawn of Truths โดย ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

puttatat

สวัสดีครับ

       ผมไปพบธรรมะโดยท่านอาจารย์พุทธทาส ชื่อ  ฟ้าสางทางสุภาสิต, ฟ้าสางทางความลับสุดยอด  และ The Dawn of Truths  Difficult for Anyone to Believe มี 100 หัวข้อสั้น ๆ เมื่อแรกเจอ ผมกะจะนำภาษาไทยมาเทียบกับภาษาอังกฤษ แต่ก็พบว่าหัวข้อ 2 ภาษานี้ไม่ตรงกันจนเทียบได้ยาก จึงได้นำมาลงไว้ทั้ง 2 ภาษา ให้ท่านผู้อ่านได้ศึกษาและเทียบด้วยตัวเอง

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/EnglishforThai

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com