Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ไฟล์ PowerPoint 100 คำศัพท์ สำหรับครู

สวัสดีครับ

       เราเข้าไปในเน็ตเพื่อหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 100 คำแรก ก็อาจจะเจอหลาย list ที่แม้ไม่เหมือนกันเด๊ะ แต่ก็ต่างกันไม่มาก เช่น list ข้างล่างนี้

       ผมไปเจอไฟล์ PowerPoint ที่เขารวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 100 คำแรก หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ

100mostcommonwords  makeeeeeeeeeeeeeeee

       ผมเห็นว่าไฟล์ PowerPoint นี้อาจจะเป็นประโยชน์บ้างต่อท่านครูอาจารย์ที่จะนำไปปรับใช้เป็นสื่อการสอนเด็ก  โดยอาจจะเติมรูป หรือข้อความ หรือเสียงลงไป เพื่ออธิบาย 100 คำศัพท์นี้ที่เขาให้มา หรืออาจจะสอนคำศัพท์อื่น ๆ ก็ได้ โดยใช้ไฟล์ PowerPoint นี้เป็นพื้นฐาน หรือ template จึงนำมาฝากครับ

คลิก ดาวน์โหลดไฟล์ PowerPoint ศัพท์พื้นฐาน 100 คำ

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/EnglishforThai

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com