ไฟล์ PowerPoint 100 คำศัพท์ สำหรับครู

สวัสดีครับ

       เราเข้าไปในเน็ตเพื่อหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 100 คำแรก ก็อาจจะเจอหลาย list ที่แม้ไม่เหมือนกันเด๊ะ แต่ก็ต่างกันไม่มาก เช่น list ข้างล่างนี้

       ผมไปเจอไฟล์ PowerPoint ที่เขารวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 100 คำแรก หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ

100mostcommonwords  makeeeeeeeeeeeeeeee

       ผมเห็นว่าไฟล์ PowerPoint นี้อาจจะเป็นประโยชน์บ้างต่อท่านครูอาจารย์ที่จะนำไปปรับใช้เป็นสื่อการสอนเด็ก  โดยอาจจะเติมรูป หรือข้อความ หรือเสียงลงไป เพื่ออธิบาย 100 คำศัพท์นี้ที่เขาให้มา หรืออาจจะสอนคำศัพท์อื่น ๆ ก็ได้ โดยใช้ไฟล์ PowerPoint นี้เป็นพื้นฐาน หรือ template จึงนำมาฝากครับ

คลิก ดาวน์โหลดไฟล์ PowerPoint ศัพท์พื้นฐาน 100 คำ

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/EnglishforThai