Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

แนะนำ Facebook คุณครูเควิ่น

kevin

สวัสดีครับ

วันนี้ผมขอแนะนำ Facebook คุณครูเควิ่น

ที่นี่: https://www.facebook.com/khunkhrukevin

Facebook นี้เปิดตั้งแต่ปลายปี 2013 ขณะนี้มีคนกด Like กว่า 46,000 มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพูดสนทนา ความหมายและการออกเสียงคำศัพท์ที่ถูกต้อง

 ลองเข้าไปและเลือกดูได้เลยครับ เชื่อว่า มีหลายเรื่องที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ 

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/EnglishforThai

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com