Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

เมื่อต้องเป็นไกด์พาต่างชาติเที่ยววัดไทย (2)

reclining buddha

สวัสดีครับ

ผมเขียนบทความนี้เมื่อ 3 ปีที่แล้ว

โดยได้รวบรวมเว็บไซต์และลิงค์ที่แนะนำวัดในเมืองไทยเป็นภาษาอังกฤษ ให้ท่านได้ศึกษาเป็นแนวทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เห็นศัพท์ หรือวลี ภาษาอังกฤษ ที่เป็นประโยชน์ และคงช่วยทำให้งานการเป็นไกด์จำเป็นของท่านง่ายขึ้น

บทความในวันนี้ ผมขอเพิ่มอีก 2 เรื่อง ครับ

เรื่องที่ 1:

ผมขอแนะนำพจนานุกรมพุทธศาสตร์ อังกฤษ-ไทย และ ไทย-อังกฤษ ซึ่งจะช่วยท่านค้นหาศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้อย่างสะดวกมาก

[คลิกอ่านวิธีแก้ไข ถ้าเป็นตัวยึกยือ อ่านไม่ออก]

เรื่องที่ 2:

ผมลองเข้าไปอ่านบทความที่ผมเคยแนะนำไว้ในบทความที่แล้ว และดึงศัพท์ สำนวน วลี บางตัว จากบทความมาให้ท่านดู อาจจะเป็นประโยชน์บ้าง เล็ก ๆ น้อย ๆ ข้างล่างนี้ครับ

 • attraction สิ่งที่น่าเที่ยวชม
 • a major tourist attraction สิ่งที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักไปชม
 • amulet วัตถุมงคลที่ถือเป็นเครื่องรางของขลัง
 • wat ... was constructed in .... by ....วัด.... ถูกสร้างในปี... โดย....

         เช่น The temple was constructed in 1630 by the king Prasat Thong

 • in Khmer style ในรูปแบบศิลปะเขมร
 • admission fee ค่าเข้าชม
 • celebrate ฉลอง
 • disciple ลูกศิษย์ เช่น พูดว่าลูกศิษย์ของหลวงพ่อองค์นั้นองค์นี้
 • don't miss the... ไม่ควรพลาดชม
 • legend ตำนาน, เรื่องที่เล่าขานสืบต่อกันมา
 • Gate-keeping Giant ยักษ์เฝ้าประตู
 • Temple วัด, โบสถ์
 • revere เคารพสักการะ
 • mural painting ภาพวาดบนฝาผนัง
 • เดินเวียนเทียนรอบโบสถ์ 3 รอบ to walk around the temple three times in a clockwise direction.
 • Reclining Buddha พระนอน
 • a Buddha image พระพุทธรูป
 • He was ordained as a monk in 1990 เขาบวชเป็นพระในปี 2533
 • in the meditating position ในท่านั่งขัดสมาธิ
 • a sitting Buddha statue พระพุทธรูปท่านั่ง
 • paintings on the interior walls ภาพวาดบนฝาผนังด้านใน
 • relief ภาพประติมากรรมนูน
 • the life of Buddha พุทธประวัติ, ประวัติชีวิตของพระพุทธเจ้า
 •  was lacquered in black and gold ถูกลงรักปิดทอง
 • restore บูรณะ restoration การบูรณะ
 •  royal temple  วัดหลวง
 • religious ceremony ศาสนพิธี
 • during the reign of King .... ในรัชสมัยของ...
 • 2.5 ไร่ = 1 acre เอเคอร์
 • 5 ไร่ = 2 เอเคอร์
 • 10 ไร่ = 4 เอเคอร์
 • 100 ไร่ = 40 เอเคอร์
 • ritual พิธีกรรม
 • a must-see สิ่งที่ควรไปดูให้ได้
 • palace พระราชวัง
 • robe จีวรพระ
 • to bring good fortune to นำโชคมาสู่
 • the construction of the Temple การสร้างวัด
 • decorate ตกแต่ง
 • sacred place สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
 • dress appropriately แต่งกายเหมาะสม
 • no shorts, slippers,  or revealing tops. ไม่อนุญาตให้นุ่งกางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ หรือสวมเสื้อโป๊
 • ordination hall โบสถ์, อุโบสถ
 • วิหาร Buddha-image hall
 • ศาลาการเปรียญ preaching hall
 • ไหว้พระ to pay respect to the Buddha
 • กราบ to prostrate หรือ to bow to the ground
 • pagoda, stupa, chedi เจดีย์
 • a gilded 19 meter high seated Buddha พระพุทธรูปท่านั่งปิดทองสูง 19 เมตร
 • stucco work  งานปูนปั้น
 • ทำบุญ make merit
 • สวดมนตร์ chant
 • ฟังเทศน์ listen to a sermon
 • พระ monk
 • เจ้าอาวาส abbot
 • เณร novice
 • แม่ชี nun
 • น้ำมนต์ holy water
 • พรมน้ำมนต์ to sprinkle holy water (on)
 • กุฏิ a monk’s cell หรือ a monk’s lodging หรือ living quarters of monks
 • ศีล   moral conduct หรือ a precept
 • ศีล 5 = five precepts, ศีล 8 = eight precepts
 • ลูกนิมิต boundary marking stone
 • สึก disrobe
 • ปางต่างๆ ของพระพุทธรูป, อิริยาบถของพระพุทธรูป- คลิก

ศึกษาเพิ่มเติม:

http://www.engisfun.com/การเที่ยวชมวัด

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com