Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

“สูตร 3 ง่าย” ในการฝึกอ่านดิกอังกฤษ – เชิญต่อว่าถ้าฝึกไม่ได้ผล!

 practice-makes-perfect

สวัสดีครับ

           ดิกอังกฤษ-อังกฤษ ถ้าฟิตจนอ่านคล่อง จะมีประโยชน์มหาศาล เพราะมันมีของดีหลายอย่างที่ดิกอังกฤษ-ไทยไม่มีหรือมีน้อย เช่น มีศัพท์มากกว่า, มีความหมายชัดเจนทันสมัยกว่า, มีคำอธิบายมากกว่า, มีตัวอย่างประโยคแสดงการใช้, มีเสียงอ่านคำให้ฟัง, มี idiom -phrasal verb-collocation-slang-technical term ให้ศึกษา, มี ฯลฯ

           แต่การสามารถใช้ดิกอังกฤษ-อังกฤษจนคล่อง เพียงแค่เรียนรู้หลักการใช้ คงไม่ทำให้ใช้คล่อง ต้องผ่านการฝึกด้วยตัวเอง เหมือนคนจะอิ่มเองก็ต้อง “กินเอง”

           คนไทยหลายคนติดกับการใช้ดิกอังกฤษ – ไทย เพราะรู้สึกว่า ดิกอังกฤษ – อังกฤษ “กินยาก” ทำให้ไม่ได้รับประโยชน์จากของดีที่มีให้ใช้

           แต่วันนี้ ผมขอเสนอ “สูตร 3 ง่าย” ในการฝึกอ่านดิกอังกฤษ ซึ่งผมขอยอมให้ท่านต่อว่า ถ้าท่านฝึกเต็มที่ตามวิธีที่แนะนำแต่ก็ยังไม่ได้ผล ที่ผมกล้าท้าอย่างนี้ก็เพราะผมเชื่อในความขลังของสูตรนี้ถ้าปฏิบัติตามจริง ๆ

           ผมขอบรรยายไปทีละสูตร เมื่อครบ 3 สูตรแล้วจะมีบทเรียนให้ท่านฝึก

           สูตรที่ 1: easy dictionary

       ดิกชันนารีที่จะเอามาใช้ฝึก จะต้องง่าย และไม่ละเอียดเกินไปสำหรับผู้เริ่มต้น และเมื่อตระเวนดูจนทั่วแล้ว ผมขอเลือก Cambridge Essential English Dictionary เป็น easy dictionary เพื่อการฝึก

ที่ลิงค์นี้: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/essential-british-english/

           สูตรที่ 2: easy words

           ผมเห็นว่าเราควรเลือกคำที่ง่าย ๆ มาใช้ฝึกอ่านดิกอังกฤษ – อังกฤษ ซึ่งถ้าจะให้ดีก็ควรจะเป็นคำที่เรารู้คำแปลในภาษาไทยอยู่แล้ว เพราะอะไรจึงเลือกอย่างนี้? ก็เพราะว่า เมื่อเราอ่านคำนิยามหรือ definition ที่ดิกอังกฤษ - อังกฤษ ให้ไว้ คำแปลที่เรารู้อยู่แล้ว จะช่วยให้เราสามารถตีความ definition และประโยคตัวอย่างภาษาอังกฤษที่เราอ่าน พูดอีกอย่างก็คือ สิ่งที่เรารู้และคุ้นเคยจะช่วยลากเราไปสู่สิ่งที่เราไม่รู้และไม่คุ้นเคย และความชำนาญที่ค่อย ๆ เกิดขึ้นเช่นนี้ เมื่อ “ปีกกล้าขาแข็ง” จะช่วยให้เราอ่านคำศัพท์อื่น ๆ อีกมากมายที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยได้อย่างเข้าใจ จากดิกอังกฤษ-อังกฤษ

       ผมได้คัดเลือก Most common words in English  ซึ่งเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยสุด 100 คำ จากผลงานการคัดเลือกของ Oxford English Corpus มาเป็นบทเรียนเพื่อการฝึกอ่านดิกอังกฤษ-อังกฤษ ในที่นี้

           สูตรที่ 3: easy meanings

           ภาษาอังกฤษก็เหมือนภาษาไทยในแง่หนึ่ง คือ คำ ๆ หนึ่งมีหลายความหมาย และดิก online โดยทั่วไป มักให้ความหมายง่ายที่ใช้บ่อยสุดเป็นความหมายแรก และความหมายยากที่นาน ๆ จะเจอสักครั้งเป็นความหมายสุดท้าย เพราะฉะนั้นในการศึกษาศัพท์ทั้ง 100 คำนี้ ท่านศึกษาความหมายแรก ๆ ของแต่ละคำก็พอ แต่ถ้าท่านยังมีวิริยะและพละเหลือเฟือ จะศึกษาความหมายที่เหลือไปด้วย ผมก็ขออนุโมทนา

           เอาละครับ คำอธิบาย “สูตร 3 ง่าย” มีเพียงเท่านี้

           ต่อจากนี้เป็นศัพท์ 100 คำที่ผมเชื่อว่า ทุกท่านก็รู้คำแปลเป็นภาษาไทยอยู่แล้ว ทั้ง 100 คำนี้เป็น easy words” ซึ่งผมนำมาจาก Most common words in English และเมื่อคลิกแต่ละคำที่เป็นตัวสีแดงก็จะนำไปสู่ความหมายจาก Cambridge Essential English Dictionary ซึ่งเป็น “easy dictionary” ขอให้ท่านฝึกอ่านคำนิยามและประโยคตัวอย่างในความหมายแรก ซึ่งเป็น “easy meaning” ให้เข้าใจ (และคลิกที่ไอคอนรูปลำโพงเพื่อฟังการออกเสียงและฝึกออกเสียงตามด้วย) ผมได้แนบคำแปลเป็นภาษาไทยเฉพาะของความหมายแรกของคำศัพท์ ไว้ให้แล้ว

           ในการฝึกเพื่อศึกษานี้ ท่านจะศึกษาอย่างไรก็ตามใจท่าน เช่น จะอ่านเฉพาะคำนิยามและประโยคตัวอย่างในความหมายที่ 1 หรือความหมายแรก ๆ ของศัพท์แต่ละคำ จนครบทั้ง 100 คำ แล้วจึงค่อยมาอ่านความหมายที่เหลือ  หรือจะศึกษาทุกความหมาย(+ประโยคตัวอย่าง)ของแต่ละคำให้เสร็จเป็นคำ ๆ ไป ก็ได้

           แล้วอย่าลืมกลับมาต่อว่าผมนะครับถ้าท่านฝึกตามนี้แล้วไม่ได้ผล คืออ่านดิกอังกฤษ-อังกฤษได้ไม่ดีกว่าเดิม แต่ผมเชื่ออย่างแรงกล้าว่า ผมไม่ถูกท่านต่อว่าอย่างแน่นอน เพราะผมเชื่อในความขลังของสูตรที่ผมเผยแพร่ในวันนี้

 เชิญครับ....


 1. the = ใช้วางหน้า noun ซึ่งหมายถึงสิ่งของหรือคนที่ถูกกล่าวถึงหรือรู้จักกันอยู่แล้ว
 2. be = เป็น, อยู่, คือ
 3. to = ใช้วางหน้า verb ช่อง 1
 4. of = ของ
 5. and = และ
 6. a = หนึ่ง(สิ่ง), หนึ่ง(คน)
 7. in = ใน
 8. that = (สิ่ง)นั้น, (คน)นั้น
 9. have = ใช้วางหน้า verb ช่อง 3
 10. I =  ฉัน, ผม
 11. it = มัน (เป็นสรรพนาม)
 12. for = สำหรับ, เพื่อ
 13. not = ไม่, ไม่ใช่
 14. on = บน
 15. with = กับ
 16. he = เขา (ผู้ชาย, สัตว์ตัวผู้)
 17. as = (ใช้)เป็น, (ทำงาน)เป็น
 18. you = คุณ, ท่าน
 19. do = ใช้วางหน้า verb เพื่อสร้างประโยคคำถาม หรือประโยคปฏิเสธ
 20. at = ที่
 21. this = นี้
 22. but = แต่
 23. his = ของเขา(ผู้ชาย, เด็กชาย)
 24. by = (ทำ)โดย
 25. from = จาก(สถานที่)
 26. they = พวกเขา(คน, สัตว์,สิ่งของ)
 27. we = พวกเรา
 28. say = พูด, กล่าว
 29. her = เขา(ผู้หญิง, เด็กหญิง)
 30. she = เขา(ผู้หญิง)
 31. or = หรือ
 32. an หนึ่ง(สิ่ง), หนึ่ง(คน) ใช้วางหน้าคำนามที่มีพยางค์แรกเป็นเสียงสระ เช่น an apple, an hour
 33. will = จะ
 34. my = ของฉัน
 35. one = หนึ่ง
 36. all = ทั้งหมด
 37. would = จะ(เกิดขึ้น)
 38. there = เช่น there is / there are มีอยู่ / เกิดขึ้น
 39. their = ของพวกเขา
 40. what = อะไร
 41. so = มาก, อย่างยิ่ง
 42. up = ขึ้นสูง,  ขึ้นข้างบน
 43. out = ออก(ออกมาข้างข้างใน)
 44. if = ถ้า
 45. about = เกี่ยวกับ
 46. who = ใคร
 47. get = ได้มา, ซื้อมา
 48. which = อันใด, สิ่งใด
 49. go = ไป
 50. me = ฉัน
 51. when = เมื่อใด
 52. make = ทำ
 53. can = สามารถ, ทำได้, ทำเป็น
 54. like =คล้ายกับ
 55. time = เวลา
 56. no = (เมื่อตอบ) ไม่, ไม่ใช่, ไม่ได้, ไม่จริง
 57. just = เพิ่งจะ
 58. him = เขา(ผู้ชาย, เด็กผู้ชาย)
 59. know = รู้
 60. take = นำไปด้วย, ถือไปด้วย
 61. people = คน(มากกว่า 1 คน)
 62. into = เข้าไปใน
 63. year = ปี
 64. your = ของท่าน, ของพวกท่าน
 65. good = สนุก, น่ารัก, ดี
 66. some = บ้าง, จำนวนหนึ่ง
 67. could = สามารถทำได้, ได้รับอนุญาตให้ทำได้ (เป็น past tense ของ can)
 68. them พวกเขา(คน, สัตว์,สิ่งของ)
 69. see = เห็น
 70. other = อื่น
 71. than = ...กว่า
 72. then = ตอนนั้น, เมื่อเวลานั้น
 73. now = เวลานี้, ตอนนี้, เดี๋ยวนี้
 74. look = มองดู
 75. only = เพียงแค่
 76. come = มา
 77. its = ของมัน
 78. over = คลุม
 79. think = คิด, คาดคิด
 80. also = ด้วย
 81. back = ไปยังที่เดิม
 82. after = หลังจาก
 83. use = ใช้
 84. two = สอง
 85. how = เท่าไร (ใช้ถาม ปริมาณ, ขนาด, อายุ)
 86. our = ของเรา
 87. work = ทำงาน(เป็นอาชีพ)
 88. first = ที่หนึ่ง, แรก, ก่อน
 89. well = มีสุขภาพดี, สบายดี
 90. way = วิธี, ทาง
 91. even = ราบ,เรียบ,แบน
 92. new = ใหม่, ต่างจากเดิม
 93. want = ต้องการ
 94. because = เพราะว่า, เนื่องจาก
 95. any = (ใช้ในประโยคตำถาม)บ้างไหม?, (ใช้ในประโยคปฏิเสธ)ใด ๆ เลย
 96. these = เหล่านี้
 97. give = ให้
 98. day = วัน
 99. most = ...สุด
 100. us  =  พวกเรา

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com