Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

รู้จักประเพณีวัฒนธรรมจีน อ่าน:China A to Z

chinaA-Zสวัสดีครับ

       ตั้งแต่จีนผงาดขึ้นมาเป็นใหญ่ในเวทีเศรษฐกิจโลก ผมก็อ่านข่าวเกี่ยวกับประเทศจีนมากขึ้น และวันนี้ผมมีหนังสือเล่มนี้มาฝาก

China A to Z: Everything You Need to Know to Understand Chinese Customs and Culture

       ผู้แต่งทั้ง 2 คนเป็นพ่อและลูกสาวชาวจีน และก็เป็นนักวิชาการของประเทศสหรัฐฯ เนื้อหาของหนังสือเป็นความเรียง 100 เรื่อง ๆ ละประมาณ 2 – 3 หน้า หนังสือเล่มนี้ ให้ความรู้ที่หลากหลายมากเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมของจีน แต่ละเรื่องสั้น ๆ จึงอ่านจบได้ในเวลาไม่นาน ชอบใจเรื่องใดก็เลือกอ่านเรื่องนั้นก่อน ไม่จำเป็นต้องเรียงอ่านไปตามลำดับ

        สารบัญ คลิกดู

       ท่านที่ชอบติดตามข่าวสารของโลกน่าจะชอบหนังสือเล่มนี้ ข่าวนั้นโดยทั่วไปให้ข้อมูลเน้นเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่ถ้าเราไม่รู้ประเพณี วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นอดีต ก็จะทำให้เราไม่รู้ที่มา และอาจจะยากที่จะสันนิษฐานที่ไป คือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การรู้เรื่องราวในอดีตจึงมีประโยชน์มาก

       ในความรู้สึกส่วนตัว ทุกครั้งที่ผมอ่านข่าวหรือการวิเคราะห์ของสื่อตะวันตกเกี่ยวกับประเทศจีน ผมต้องยั้งตัวเองให้คิดก่อนทุกครั้งว่า ข้อมูลหรือความเห็นที่ได้อ่านนี้มันถูกต้อง ครบถ้วน ตรงไปตรงมาหรือเปล่า เพราะฉะนั้น ถ้ามีเวลาผมจะหาข่าวจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากสื่อตะวันตก หรือหาหนังสืออื่น ๆ มาอ่านประกอบ เพราะคิดว่ามันน่าจะดีกว่าอ่านข่าวจากแหล่งเดียว

ศึกษาเพิ่มเติม:

หนังสือชุด CultureShock ให้ความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เหมาะสำหรับนักเดินทางท่องเที่ยว นักธุรกิจ หรือใครก็ตามที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของประเทศนั้น ๆ

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com