เตรียมศัพท์ภาษาอังกฤษสอบเข้ามหาวิทยาลัย

เตรียมศัพท์ภาษาอังกฤษสอบเข้ามหาวิทยาลัย  สอบตรง  Entrance  Admission พร้อมคำแปล

 http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/envocab.pdf

 http://www.sara-dd.com/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=40