ขอแนะนำ ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ-ไทย Free Online 3 เว็บ

 สวัสดีครับ

ก่อนหน้านี้ผมเคยแนะนำดิกชันนารี  อังกฤษ - ไทย & ไทย – อังกฤษ  Free Online ทั้งหมด 6 เว็บ ข้างล่างนี้

 1. www.online-english-thai-dictionary.com
 2. http://www.babylon.com/define/122
 3. http://guru.sanook.com/dictionary
 4. http://lexitron.nectec.or.th
 5. http://dict.longdo.com 
 6. http://www.thai2english.com/online/dictionary/

วันนี้ ผมขอแนะนำ ดิกชันนารี อังกฤษ – อังกฤษ - ไทย Free Online 3 เว็บ ข้างล่างนี้

ดิก อังกฤษ – อังกฤษ – ไทย  มีอะไรที่ดิก อังกฤษ – ไทย ไม่มี?

 • ให้คำนิยาม หรือความหมาย (definition) เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปลเป็นภาษาไทย เพราะฉะนั้น ถ้าไม่มีเวลา ท่านก็ดูเฉพาะคำแปลก็ได้ แต่ถ้าท่านไม่รีบนัก ท่านก็อ่าน definition + คำแปล ก็จะได้ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ และฝึกตีความ  เพื่อความเจริญงอกงามในทักษะภาษาอังกฤษที่ท่านปรารถนา เมื่อสะสมความชำนาญทีละหน่อย ก็จะค่อย ๆ เก่งได้ในไม่ช้า
 • มีประโยคตัวอย่างให้ศึกษาจดจำ นำไปใช้พูดหรือเขียน
 • มีปุ่มให้คลิกฟังเสียงอ่านคำศัพท์ และฝึกออกเสียงตาม

 เว็บที่ 1: Password English-Thai Dictionary ของ Cambridge

English Thai Dictionary  Cambridge

มีศัพท์กว่า 40,000 คำ

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-thai/

คลิกดูตัวอย่าง - love


 เว็บที่ 2: K Dictionaries

K DICTIONARIES online

ตอนเริ่มใช้ ให้ติ๊ก Clear All ที่มุมล่างขวา และ ติ๊ก Thai  ที่มุมบนขวา ของกรอบสี่เหลี่ยม จนได้ผลดังภาพข้างบน

http://www.kdictionaries-online.com/default.aspx

คลิกดูตัวอย่าง - love


 เว็บที่ 3: Google Translate

Google Translate dict

 • เมื่อพิมพ์คำศัพท์ภาษาอังกฤษลงไป ความหมายภาษาอังกฤษจะอยู่ด้านซ้าย
 • คำแปลภาษาไทยจะอยู่ด้านขวา
 • ถ้า ความหมายหรือคำแปล ยาวแสดงไม่หมด ขอให้คลิกรูปมุมหัวชี้ลงจาง ๆ  ด้วย (ตามภาพข้างบน)

https://translate.google.co.th/

คลิกดูตัวอย่าง - love


 ผมหวังว่า นอกจากใช้ดิก อังกฤษ – อังกฤษ – ไทย 3 เว็บนี้ ค้นหาความหมายและคำแปลศัพท์แล้ว ท่านจะได้ฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่ม reading skill อีกด้วย

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th