Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

นิทานสอนใจ ในชีวิตที่ผ่านมาของผม

 dragonสวัสดีครับ

       ชีวิตของผม มีนิทานเป็นครูอาจารย์ให้การอบรมสั่งสอนมาไม่น้อย

       สมัยอยู่ชั้นประถม เรียนโรงเรียนประชาบาลซึ่งเป็นโรงเรียนวัดใกล้บ้าน ทางโรงเรียนจะนิมนต์เจ้าอาวาสมาเทศน์ให้นักเรียนฟังเนือง ๆ และท่านก็มักจะสอดแทรกนิทานชาดก ให้เด็กฟังเสมอ

       พอเข้าเรียนชั้นมัธยม ห้องสมุดในโรงเรียนมีหนังสือให้อ่านมากขึ้น ผมก็ได้อ่าน นิทานอีสป

       พอเข้ามหาวิทยาลัย ผมเป็นสมาชิกชมรมพุทธศาสตร์ ก็ได้อ่านนิทานเซ็น และในช่วงเวลานี้มีคนรวบรวมเรื่องราวที่เป็นคติจากประวัติศาสตร์และวรรณกรรมจีน ออกพิมพ์ขายเป็นนิทานจีน ผมก็ได้อ่านด้วยเช่นกัน

      ส่วนนิทานคติที่ “ฝรั่ง” เขียน ที่ผมสนใจอ่านมีอยู่คนเดียวคือ ของเลโอ ตอลสตอย

      นิทานคติธรรมที่ที่เล่ามาทั้งหมดนี้ ผมเดาว่า มันน่าจะมีส่วนอบรมสั่งสอนผมบ้าง ไม่มากก็น้อย

      เรื่องที่ผมเคยอ่านมาเป็นภาษาไทยทั้งนั้น แต่วันนี้ที่ผมรวบรวมมาฝากท่าน มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ท่านจะอ่านเองหรือจะนำไปฝาก- ไปเล่าให้ลูกหลาน-ลูกศิษย์ฟัง ก็เชิญตามอัธยาศัยครับ

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com