Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฟิตอังกฤษด้วยการ "อ่านข่าว-ฟังข่าว-ดูข่าว"

Bangkok Post  Learning English

สวัสดีครับ

              ข่าว หรือ  news  บอกความหมายโดยตัวอักษรของมันเอง: n=north,  e=east, w=west, s=south นั่นคือ เรื่องที่เกิดขึ้นรอบทิศ ใครรู้ข่าวก็คือรู้รอบ

              สมัยก่อน เราอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์ ฟังข่าวจากวิทยุ และดูข่าวจากโทรทัศน์ แต่ทุกวันนี้เราสามารถทำทั้ง 3 อย่าง คือ อ่านข่าว ฟังข่าว และอ่านข่าว ได้จากเว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีข่าวจากทั่วโลก การรู้ภาษาอังกฤษจึงช่วยให้เข้าใจข่าวและเข้าใจโลกได้รอบทิศ

              นอกจากนี้ ดูเหมือนว่าทุกวันนี้แต่ละเว็บข่าวพยายามแย่งคนเข้าเว็บ จึงพยายามทำทุกวิถีทางให้เว็บของตนเป็นที่สนใจมากที่สุด นอกจากคุณภาพของข่าวที่ให้อ่าน, audio ที่ให้ฟัง, video ที่ให้ดูแล้ว แต่ละเว็บยังพยายามเพิ่มช่องทางอื่น ๆ ให้คนเข้าหาเว็บ เช่นผ่าน facebook, youtube, podcast, photo gallery และอื่น ๆ อีกมากมาย

สำหรับพวกเราที่ต้องการฟิตภาษาอังกฤษจากข่าว มี 2 เรื่องเพิ่มเติมที่น่าสนใจ ดังนี้

(1) บางเว็บ เช่น BBC, VOA และ Bangkok Post ได้นำเนื้อข่าวจากเว็บของตนมาทำเป็น section ต่างหาก ชื่อ learning English โดยเขียนเนื้อข่าวให้ง่ายขึ้น, ให้ definition หรือคำแปลศัพท์, อ่านข่าวให้ช้าลง, มีคลิปข่าวพร้อม subtitle บนจอ ให้ความรู้ทางภาษาด้านอื่น ๆ ที่โยงกับเนื้อข่าว ฯลฯ ตามเว็บข้างล่างนี้ครับ

(2) บางเว็บแม้ไม่ใช่เว็บข่าว แต่ก็นำเนื้อข่าวมาทำเป็นบทเรียนให้คนฝึกอ่าน, ฝึกฟัง, ฝึกแกรมมาร์, ฝึกศัพท์ ฯลฯ ตามเว็บข้างล่างนี้ เมื่อท่านเข้าไปแล้ว  ขอให้ดูละเอียด ๆ หน่อยนะครับ เพราะมีของดีหลายอย่างถ้ามองผ่านไปก็น่าเสียดาย

             ลักษณะที่กล่าวมานี้ ทำให้เว็บข่าวเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกภาษาอังกฤษจากข่าว

            ผมได้รวบรวมเว็บข่าวต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้ มาให้ท่านศึกษาตามตัวอย่างข้างล่างนี้ โดยได้ชี้ให้เห็นบริการภาษาอังกฤษที่สามารถฝึกกับเว็บ

(1)เว็บ search ข่าว และ news portal ที่น่าสนใจ

(2)เว็บข่าวระดับโลก และบริการเพื่อการฝึกภาษาอังกฤษ ที่น่าสนใจ มีทั้งให้อ่านข่าว - ฟังข่าว - ดูข่าว

(3)เว็บข่าวในประเทศ

(4)เว็บที่มีคำแปลศัพท์สำคัญในข่าวเป็นภาษาไทย

คำแนะนำในการเลือกเว็บ

  • เนื่องจากเว็บข่าวมีเยอะ ท่านควรยอมเสียเวลาหาให้พบเว็บที่เหมาะกับความสามารถของตัวเอง คือไม่ง่าย-ไม่ยากเกินไป  และหาให้พบประเภทของข่าวที่ท่านชอบหรือสนใจ ซึ่งอาจจะมีหลายเว็บ
  • เมื่อพบแล้วก็ทำ Favorites / Bookmarks ไว้เลย คราวต่อไปจะได้คลิกเข้าไปศึกษาได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาหาอีก

ข้อแนะนำในการฝึกฟังข่าว

  • การฝึกฟังข่าว - ถ้ามี script และได้อ่านทำความเข้าใจจนกระจ่างก่อน เมื่อฟังข่าวจะช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้น เพราะฉะนั้น จึงควรอ่าน script ให้เข้าใจจนจบแล้วจึงฟังข่าวโดยไม่ต้องดู script 
  • การฟังข่าวพร้อมอ่าน script จะทำให้สมาธิที่มีต่อการฟังน้อยลง, เราอาจจะรู้เรื่อง แต่มันเป็นการรู้เรื่องที่มาจากการฟัง+การอ่าน, ไม่ใช่รู้เรื่องเพราะฟังล้วน ๆ
  • แต่ถ้าอ่าน script แล้วรู้สึกว่ามันยากเกินไปจริง ๆ   ควรเปลี่ยนไปฝึกฟังกับเรื่องที่ง่ายกว่า เช่น ที่ 3 ลิงก์นี้

  http://learningenglish.voanews.com/section/level-one/3774.html

http://www.breakingnewsenglish.com/(เลือก Level 0, 1, 2, …. ที่แถบบนของหน้า, เมื่อคลิกเลือกข่าวแล้ว เวลาจะฟังให้คลิกเลือกสำเนียง British หรือ USA หรือคลิก MP3 และคลิก Slower หรือ Slowest

http://www.bangkokpost.com/learning/really-easy

คำแนะนำเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการอ่านข่าว

ตัวช่วยในการแปลศัพท์เมื่ออ่านเว็บ

แถมท้าย:

ตอนคลิกฟังเสียงอ่านข่าว ถ้ามันติดขัด ทำยังไงก็ไม่ยอมมีเสียง ในขั้นแรก ลองแก้ไขง่าย ๆ โดยการเปลี่ยนเบราว์เซอร์ อาจจะแก้ปัญหาได้ครับ

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com