เพลง กำลังใจให้เนปาล (นิด ลายสือ Ft.ไอดิน อภินันท์)