Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

50 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่มีคำแปลว่า รัก

 love

สวัสดีครับ

          ผมรวบรวม 50 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่มีคำแปลว่า รัก

          ขอชวนให้ท่านฝึกให้ยิ่งขึ้น โดยคลิกที่คำศัพท์เพื่อเข้าไปอ่าน definition และประโยคตัวอย่างเป็นภาษาอังกฤษ

          และถ้าได้ฝึกพูดออกเสียงตามประโยคตัวอย่างยิ่งวิเศษ เมื่อท่านคุยกับคนต่างชาติซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องหรือพาดพิงกับความรัก ผมหวังว่าท่านจะพูดได้ดูดดื่มและมีรสชาติมากขึ้น  เพราะได้ฝึกฝนกับศัพท์ความรักทั้ง 50 คำนี้

เชิญครับ... คลิกที่คำศัพท์ได้เลยครับ

 1. love=ความรัก, รัก
 2. affection=ความรักใคร่, ซึ่งรักใคร่, อย่างรักใคร่
 3. adore=รักอย่างลึกซึ่ง, ที่น่ารัก, ที่รักและบูชา
 4. homosexual=รักร่วมเพศ
 5. gay=คนที่รักเพศเดียวกัน
 6. romance =เรื่องรักใคร่
 7. cuddle=กอดด้วยความรักใคร่
 8. darling=บุคคลอันเป็นที่รัก
 9. patriot(อ่าน แพ็ททริเอิท)=ผู้รักชาติ
 10. endear=ทำให้เป็นที่รักใคร่
 11. homophobia=การเกลียดชังหรือกลัวพวกรักร่วมเพศ
 12. bereaved=ซึ่งสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
 13. dear=ซึ่งเป็นที่รักยิ่ง
 14. fond=ด้วยความรักใคร่
 15. beloved =เป็นที่รัก
 16. honey=ผู้เป็นที่รัก
 17. bisexual=รักร่วมสองเพศ
 18. cute=น่ารัก
 19. fondle=ลูบไล้ด้วยความรัก
 20. enamoured(อ่าน อิแน้เหมิด)=รัก; ลุ่มลง
 21. tender=ที่แสดงถึงความรักใคร่
 22. pacific=รักสันติ
 23. sweet=ที่รัก
 24. valentine=การ์ดแสดงความรัก
 25. amorous(อ่าน แอ้เมอะเริส)=ที่เต็มไปด้วยความรักใคร่
 26. caress(อ่าน คะเร็ส)=สัมผัสด้วยความรัก
 27. cherish=รักและใส่ใจ
 28. screw=(คำหยาบ,ศัพท์สแลง)ร่วมรัก
 29. lesbian=หญิงรักร่วมเพศ
 30. babe(อ่าน เบ้บ)=คำที่ใช้เรียกคนที่คุณรัก
 31. dote=ให้ความรักมากเกินไป
 32. ex =อดีตภรรยาหรือสามี หรือคนรักเก่า
 33. ballad(อ่าน แบ้เหลิด)=เพลงช้าที่มีใจความบรรยายถึงความรัก
 34. pet=เป็นคำใช้เรียกเด็กที่เรารัก
 35. pansy=(คำหยาบ,ศัพท์สแลง)ผู้ชายรักร่วมเพศ
 36. pretty=น่ารัก
 37. chauvinistic =ที่แสดงความรักชาติ
 38. serenade(อ่าน แซ้ระเนด)=เพลงหรือดนตรีที่ร้องตอนกลางคืนนอกบ้านของคนที่เรารัก
 39. sweetheart=คู่รัก
 40. queer=(คำสแลง)ชายรักร่วมเพศ
 41. nationalist=ผู้รักชาติ
 42. pacifism=ความรักสันติภาพ
 43. courtship=การขอความรัก
 44. girlfriend=หญิงคนรัก
 45. devotion=ความรักที่มากชนิดอุทิศตัว
 46. feeling=ความรู้สึกรัก
 47. care=การดูแลรักษา
 48. keep=รักษา, เก็บรักษา

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com