Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

เรื่อง “การพัฒนาสัมมาวาจา” โดย ท่านพระอาจารย์ ชยสาโร– คำสอนที่งดงามที่สุดเท่าที่เคยฟังมา

สวัสดีครับ

       คลิปเรื่อง “การพัฒนาสัมมาวาจา” โดย ท่านพระอาจารย์ ชยสาโร(ศิษย์หลวงพ่อชา)ข้างล่างนี้ เป็นธรรมะเกี่ยวกับการพูดที่งดงามที่สุดเท่าที่ผมเคยฟังมา  แม้หลายตัวอย่างที่ท่านยกจะมาจากแวดวงวัดหรือวินัยของพระ แต่ทุกเรื่องก็นำมาใช้ได้กับชีวิตชาวบ้าน

       ท่านผู้อ่านเคยรู้สึกบ้างไหมครับว่า ในศีล 5 ข้อนี้ ข้อใดรักษายากที่สุด สำหรับผม เห็นได้ชัดว่าก็ข้อ 4 นี่แหละครับ ข้อ 4 คือไม่พูดเท็จ แต่ก็น่าจะครอบคลุมไปถึงการไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดคำหยาบ และไม่พูดเพ้อเจ้อด้วย

       ท่านพระอาจารย์ชยสาโร ได้ชี้หลายแง่หลายมุมให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ถ้าเราตั้งใจที่จะรักษาศีลข้อสัมมาวาจาเพียงข้อเดียว มันจะช่วยหยุดยั้งสิ่งไม่ดีมากมายที่จะเกิดขึ้นในชีวิตเรา พร้อมสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้เกิดขึ้น แต่ถ้าเราทำผิดเรื่องคำพูดเพียงเรื่องเดียว ก็จะนำไปสู่เรื่องผิดอื่น ๆ อีกเยอะแยะ ธรรมะข้อสัมมาวาจาจึงมีประโยชน์อนันต์ทั้งต่อตัวเราเอง และต่อสังคมแวดล้อมที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วย

       เมื่อเรามีสติควบคุมวาจาก่อนพูด ก็คล้ายกับเราตั้งเครื่องดักจับไว้ปากทาง ไม่ปล่อยให้มิจฉาวาจาทั้ง 4 ประเภทหลุดออกมาทางปาก อันอาจจะนำไปสู่การละเมิดศีล ละเมิดวินัย ล่วงอบายมุข และเท่ากับให้ตัวเองมีเวลาเย็นลง พูดช้าลง ไตร่ตรองมากขึ้น  และอาจสูงถึงขั้นมองเห็นการเกิดขึ้น-ตั้งอยู่-ดับไป ของอารมณ์ความอยากที่พัวพันกับคำพูดในใจ ว่ามันก็ไม่มีอะไรแน่นอน ช่วยให้ปล่อยวางได้  

       ในคำสอนประมาณ 40 นาทีนี้ มีศัพท์เทคนิคทางธรรมะปนออกมาบ้าง เช่น frivolous คือคำพูดที่เพ้อเจ้อ, defilement คือกิเลส, enlighten คือ บรรลุธรรม  แต่คำพวกนี้ก็มีไม่กี่คำหรอกครับ

       ขอชักชวนให้ลองฟังดูครับ เป็นคำสอนเรื่องสัมมาวาจา ที่งดงามน่าฟังจริง ๆ ครับ

       ในแง่ของการฝึกภาษาอังกฤษ ผมขอแนะนำว่า ถ้าฟังเที่ยวเดียวจับใจความได้น้อยเกินไป ก็ฟังซ้ำแล้วกันครับ

http://www.jayasaro.panyaprateep.org/main/home

https://www.facebook.com/jayasaro.panyaprateep.org

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com