Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฟิตภาษาอังกฤษ กับ ศัพท์ต่างประเทศ ที่ใช้คำไทยแทนได้

ศัพท์ต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้

สวัสดีครับ

อ. ยุทธนา เลาหะวิสุทธิ์ ได้จัดทำ โปรแกรมศัพท์ต่างประเทศ ที่ใช้คำไทยแทนได้

คลิก โปรแกรมศัพท์ต่างประเทศ ที่ใช้คำไทยแทนได้ | Freeware น่าใช้ 

ผมจึงถือโอกาสนำคำศัพท์ชุดนี้ มาให้ท่านผู้อ่านฟิตภาษาอังกฤษ โดยใช้เครื่องมือ ไฮไลท์ดิก ของเว็บ we4thai.com

เชิญครับ....

  1. ฟิตภาษาอังกฤษ กับ ศัพท์ต่างประเทศ ที่ใช้คำไทยแทนได้ (คำที่ 1 - 100)
  2. ฟิตภาษาอังกฤษ กับ ศัพท์ต่างประเทศ ที่ใช้คำไทยแทนได้ (คำที่ 101 - 200)
  3. ฟิตภาษาอังกฤษ กับ ศัพท์ต่างประเทศ ที่ใช้คำไทยแทนได้ (คำที่ 201 - 300)
  4. ฟิตภาษาอังกฤษ กับ ศัพท์ต่างประเทศ ที่ใช้คำไทยแทนได้ (คำที่ 301-400)
  5. ฟิตภาษาอังกฤษ กับ ศัพท์ต่างประเทศ ที่ใช้คำไทยแทนได้ (คำที่ 401-500)
  6. ฟิตภาษาอังกฤษ กับ ศัพท์ต่างประเทศ ที่ใช้คำไทยแทนได้ (คำที่ 501 - 600)
  7. ฟิตภาษาอังกฤษ กับ ศัพท์ต่างประเทศ ที่ใช้คำไทยแทนได้ (คำที่ 601 - 700)
  8. ฟิตภาษาอังกฤษ กับ ศัพท์ต่างประเทศ ที่ใช้คำไทยแทนได้ (คำที่ 701 - 800)
  9. ฟิตภาษาอังกฤษ กับ ศัพท์ต่างประเทศ ที่ใช้คำไทยแทนได้ (คำที่ 801 - 854)

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com