ฟังเพลง "เป็นโรคแพ้ฝรั่ง"

https://www.youtube.com/watch?v=W9NUCilLMeY