Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

รวบรวมเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของ กระทรวงต่าง ๆ ใน10 ประเทศอาเซียน

ASEAN-member-countries

สวัสดีครับ

       ผมมาพิจารณาแล้วก็เห็นว่าน่าจะรวบรวมเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของ กระทรวงต่าง ๆ ใน10 ประเทศอาเซียน เพื่อให้ท่านผู้อ่าน ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้าน นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา  ครู อาจารย์  ข้าราชการ นักธุรกิจ ได้เข้าไปค้นคว้าข้อมูล จากแหล่งที่สามารถใช้อ้างอิงได้  เพื่อสมทบกับข้อมูลจากแหล่งอื่น ซึ่งเข้าใจว่า ท่านก็คงหากันอยู่แล้ว

       ผมมีข้อสังเกตบางอย่างในขณะที่รวบรวมเว็บพวกนี้ คือ 

-ในเรื่องภาษา บางเว็บจั่วหัวว่าเป็นภาษาอังกฤษ แต่พอเข้าไปอ่านจริง ๆ กลับเป็นภาษาท้องถิ่น, บางเว็บก็มีปุ่มให้คลิกเลือก  (มักจะอยู่ตรงมุมบนขวาหรือซ้ายของหน้าเว็บ) ระหว่างภาษาท้องถิ่นกับภาษาอังกฤษ

-ประเทศที่เก่งภาษาอังกฤษ  และ/หรือ ค่อนข้างรวย มักไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องลิงก์ตาย หรือเว็บช้า แม้แต่ในประเทศเดียวกัน สังเกตได้ว่า กระทรวงรวย ๆ ก็ทำเว็บได้ดีกว่ากระทรวงจน ๆ   เพราะฉะนั้น ถ้าท่านเข้าไปแล้วติดขัด ก็เห็นใจเขาแล้วกัน  อย่าไปหงุดหงิดเลยครับ

เชิญครับ...

  1. ประเทศไทย - คลิก
  2. ประเทศเวียดนาม - คลิก
  3. ประเทศลาว (ดูที่หน้า 2 ใต้คำว่า WEBSITES) - คลิก
  4. ประเทศกัมพูชา - คลิก
  5. ประเทศมาเลเซีย คลิก→  2→ 3หรือ คลิก  
  6. ประเทศอินโดนีเซีย(วางเมาส์บนคำว่า Ministries ที่คอลัมน์ซ้ายมือ, วางเมาส์บนคำว่า Ministers, และคลิก Ministry of….) - คลิก
  7. ประเทศฟิลิปปินส์ (คำว่า Department ที่ฟิลิปปินส์ใช้ หมายถึงคำว่า Ministry หรือกระทรวง ที่ประเทศอื่นใช้ และเขาเรียกรัฐมนตรีของเขาว่า Secretary ไม่ใช่ Minister) - คลิก
  8. ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม -คลิก
  9. ประเทศสิงคโปร์ - คลิก 
  10. ประเทศเมียนมาร์ - คลิก

แถม:

ประเทศญี่ปุ่น - คลิก

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th  

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com