Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 500 คำ ที่พบบ่อยสุดในตำราเรียน ชั้น ป.1 – ป.3

p1 สวัสดีครับ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 500 คำ ที่พบบ่อยสุดในตำราเรียน ชั้น ป.1 – 3 ที่นำมาลงไว้ข้างล่างนี้ นำมาจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโท ของ นางสาวลี่ผิง เค้อ คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2552

               คลิกดู วิทยานิพนธ์

หลายท่านบอกผมว่า อยากจะทบทวนศัพท์ตั้งแต่เริ่มแรก เพราะมันลืมไปแทบหมดแล้ว ถ้าเป็นอย่างนั้น ก็เชิญได้เลยครับ โดยเมื่อดูคำศัพท์แล้ว ก็ให้นึกถึงคำแปลของมัน  หลังจากนั้น ก็ใช้ไฮไลท์ดิกของเว็บ e4thai.com นี้ ดูคำแปลไทย, อ่านความหมายและอ่านตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ, และคลิกฟังเสียงอ่านและฝึกออกเสียงตาม

การที่ผมไม่ได้ใส่คำแปลไว้ให้  ก็เพราะผมต้องการให้ท่านใช้ศัพท์ 500 คำนี้เป็นบทเรียนเพื่อการฝึกฝน  คำว่าฝึกแปลว่า ต้องออกแรง คือ..

ออกแรงสมอง เพื่อนึกทบทวนคำแปล  ที่บางคำท่านอาจจะหลงลืมไปแล้ว

ออกแรงตา เพื่ออ่านความหมายและประโยคตัวอย่างที่เป็นภาษาอังกฤษ  เพราะว่าการรู้คำแปลอย่างเดียวมันน้อยเกินไป น่าจะรู้ด้วยว่า เมื่อเขียนหรือใช้แต่งเป็นประโยคภาษาอังกฤษ ต้องใช้ยังไง

ออกแรงหู เพื่อฟังการออกเสียงคำศัพท์  และ

ออกแรงปาก เพื่อฝึกเปล่งเสียงคำศัพท์นั้น ออกมาจนคุ้นปาก

ท่านจะเห็นได้ว่า แม้คำศัพท์ 500 คำนี้ จะเป็นระดับ ป. 1 – ป.3 แต่เราเป็นผู้ใหญ่แล้ว ถ้าจะฝึกหัดให้ครบถ้วนทั้ง (1)รู้คำแปล  (2)อ่านความหมายและประโยคตัวอย่างเป็นภาษาอังกฤษ  และ (3) เปล่งเสียงคำศัพท์ออกมาได้อย่างมั่นใจ เพื่อในอนาคตจะได้พูดได้โดยไม่กลัวผิด ถ้าฝึกอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายดีนะครับ

เชิญครับ....  

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 500 คำ ที่พบบ่อยสุดในตำราเรียน ชั้น ป.1 – 3 (คำที่ 1 - 100)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 500 คำ ที่พบบ่อยสุดในตำราเรียน ชั้น ป.1 – 3 (คำที่ 101-200)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 500 คำ ที่พบบ่อยสุดในตำราเรียน ชั้น ป.1 – 3 (คำที่ 201-300)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 500 คำ ที่พบบ่อยสุดในตำราเรียน ชั้น ป.1 – 3 (คำที่ 301-400)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 500 คำ ที่พบบ่อยสุดในตำราเรียน ชั้น ป.1 – 3 (คำที่ 401-500)

พิพัฒน์

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com