Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกอ่านคำอธิบายศัพท์คู่ที่ใช้สับสนในภาษาอังกฤษ

 cover

สวัสดีครับ

       เรื่องที่คนเขียน เกี่ยวกับคำศัพท์ในภาษาอังกฤษ ที่ใช้สับสน มีมากมาย เช่น คำหลายคู่ที่สะกดคล้าย ๆ กัน, ออกเสียงคล้าย ๆ กัน, หรือความหมายคล้าย ๆ กัน, หรือแกรมมาร์ที่ใช้คล้าย ๆ กัน แต่เพราะการที่มันคล้าย ไม่ได้เหมือน ก็เลยชวนให้สับสน

ผมเคยเขียนเรื่องนี้ไว้ที่บทความนี้

ในเว็บภาษาไทย ก็มีคนเขียนไว้บ้างเหมือนกัน แต่มีจำนวนน้อยมาก  เช่น

       ผมเองอยากจะชวนว่า เราอย่าไปพึ่งเว็บภาษาไทยที่มีคนอธิบายไว้แล้วให้มันมากเกินไปเลยครับ เราน่าจะพยายามเข้าไปอ่านคำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษด้วยตัวเองดีกว่า การพยายามเช่นนี้ แม้จะเหนื่อยสักนิด  และงงบ้าง ในตอนต้น แต่มันก็เป็นก้าวแรกที่จะมีก้าวต่อ ๆ ไป ถ้าเราไม่หยุดฝึกฝน  ใน 2 บทความข้างต้นนั่นแหละครับ  มีหลายเว็บให้เราฝึก

    วันนี้ผมไปเจอเว็บทำนองนี้ ที่ลิงก์นี้

Some 388 Words that Get Confused

        ผมก็เลย copy มาลงไว้ในหน้าเว็บของ e4thai.com เพื่อจะได้ใช้บริการไฮไลท์ดิกแปลศัพท์เป็นไทย  และก็ขอชวนให้ท่านลองฝึกอ่านคำอธิบายคำศัพท์สับสนพวกนี้ดู  คำใดที่ท่านรู้สึกว่ายากเกินไป ไม่เคยพบเคยเห็น  ก็อาจจะข้ามไปเลยก็ได้ครับ

ลองฝึกดูนะครับ ผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ ไม่มากก็น้อย

เชิญครับ →AB •CD •EF •GHI, J, K, L •M, N, OP, Q •R, STU, V, W, X, Y, Z

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com