Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ตาดู-หูฟัง-ปากเปล่งเสียง กับ 26 คลิปคำศัพท์ จาก A ถึง Z

 say it

สวัสดีครับ

       วันนี้ผมมีคลิปชุด Hello Word Power มาฝาก 26 คลิป, 1 คลิปต่อ 1 ตัว, ไล่ตั้งแต่ A, B, C, D …ไปถึง Z  แต่ละคลิปจะสอนคำศัพท์ง่าย ๆ ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตัวนั้น ๆ โดยบอกว่าศัพท์คำนี้ ๆ มีความหมายว่าอะไร (ศัพท์บางคำมีหลายความหมาย) ทั้งนี้เขาจะยกประโยคตัวอย่างจริง ๆ ให้ฟัง 

       ข้อที่คลิปชุดนี้เน้นมากเป็นพิเศษก็คือ  ขณะที่ท่านฟังคำอธิบาย  เขาจะให้ท่านฝึกเปล่งเสียงคำศัพท์คำที่เขากำลังอธิบายนั้น ๆ ตลอดเวลา  ซึ่งหมายความว่า  เมื่อท่านได้ยินประโยคข้างล่างนี้  ท่านห้ามฟังเงียบ ๆ แต่จะต้องเปล่งเสียงคำศัพท์นั้น ๆ ทุกครั้ง

  • You say it.
  • You try it.
  • Again.
  • Say it again.
  • Say it one more time.
  • One more time.
  • Please repeat.
  • Repeat one more time.

       พูดง่าย ๆ ก็คือ คลิปชุดนี้ จะทำให้ท่านได้ฝึกกับคำศัพท์แต่ละคำ ครบทั้ง  3 ทาง คือ ตาดู(อ่าน), หูฟัง, และปากเปล่งเสียงตาม  คำละหลาย ๆ เที่ยว

       อย่าลืมนะครับ  ศึกษากับคลิปชุดนี้  แค่ตาดูและหูฟังยังไม่พอ ต้องปากเปล่งเสียงด้วย ถึงจะช่วยได้เต็มที่

เชิญครับ...

ที่มาของคลิป

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com