ภาพ adjective พื้นฐาน

adj

ฝากภาพ adjective พื้นฐานพวกนี้ไปให้ลูก ๆ หลาน ๆ หรือลูกศิษย์ครับ

หรือจะดูเองก็ได้ตามใจชอบครับ

มีทั้งหมด 8 ภาพ
https://drive.google.com/folderview?id=0B750IAjW-1dZflRNQzNKcW5hRWIyOWNSYUpNcG9DeEdrb3g0RWdzQWdvbDVCYUpTdGVXb00&usp=sharing