การติดตั้ง add-on ดิก Longdo อังกฤษ ↔ไทย ใช้กับ Google Chrome

 เพื่อใช้คลิกหาศัพท์ ใน

  1.  ดิก อังกฤษ  ไทย  (จากหลาย database)
  2.  พจนานุกรม ไทย – ไทย   (จากเว็บ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน)

คลิกติดตั้ง ดิก Longdo   ที่ลิงก์นี้


วิธีใช้

  1. ไฮไลท์หรือ ดับเบิ้ลคลิกคำศัพท์ ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ที่ต้องการ
  2. คลิกขวา
  3. คลิกซ้าย Translate in Longdo 
  4. (อาจจะต้อง) ลากขอบด้านซ้ายของหน้าต่าง Longdo ให้กว้างขึ้นอีกหน่อย, เพื่อจะได้เห็นแท่ง slidebar ที่ด้านขวามือของหน้าต่าง และดึงขึ้น-ลง ได้สุด