การติดตั้ง add-on Google Translate

อย่าลืม ขณะกำลังจะติดตั้ง add-on อย่าเปิด Browser ผิดตัว

การติดตั้ง add-on Google Translate  เพื่อใช้คลิกหา คำแปลข้อความ หรือ คำแปลศัพท์

  1. อังกฤษ – ไทย
  2. ไทย – อังกฤษ
  3. นอกจากนี้ ยังคลิกฟังเสียงอ่านคำศัพท์หรือข้อความภาษาอังกฤษ ได้อีกด้วย

 Browser ที่ใช้งาน


 วิธีใช้

  1. ไฮไลท์ คำศัพท์ หรือ ข้อความ (ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ)  ที่ต้องการ
  2. คลิกขวา
  3. คลิกซ้าย  Google Translate  
  4. คลิกระบุภาษาต้นทางด้านซ้ายมือ และ ภาษาปลายทางด้านขวามือ ให้ถูกต้อง
  5. คลิกไอคอนรูปลำโพง เพื่อฟังเสียงอ่านข้อความที่ไฮไลท์