ดูคลิปสารคดีสิ่งก่อสร้างขนาดมหึมาตั้งแต่สมัยโบราณ

Angkor Wat Temple


The Great Wall of China

 

Egypt's Ten Greatest Discoveries


 Mount Emei and Leshan Giant Buddha


Secrets Of TheTaj Mahal 


Mysteries of the Ancient Maya Civilization