เรื่อง ผาแดง – นางไอ่ นิทานไทย แปลเป็นอังกฤษ

padang

เรื่อง ผาแดง – นางไอ่  นิทานไทย แปลเป็นอังกฤษ

ข้อแนะนำ

1.อ่านให้รู้เรื่อง

2.อ่านให้ได้รส

3.อ่านให้เล่าเรื่องได้เองเป็นภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องเปิดดู

คลิกดาวน์โหลด