การเรียนภาษาอังกฤษในยุคอินเทอร์เน็ต

ข้อควรคำนึง

การเรียนภาษาอังกฤษในยุคอินเทอร์เน็ต

ซึ่งมีสื่อการเรียนมากมายให้เรียนฟรี

พระเจ้ามอบอาหารให้แก่นกทุกตัว

แต่ไม่เคยโยนอาหารให้ถึงรังของนกเหล่านั้น

bird god