คำพูดสุภาพ ๆ เวลาขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นในภาษาอังกฤษ

 การขอร้องอย่างสุภาพในภาษาอังกฤษ

http://www.engisfun.com/คำพูดสุภาพ-ๆ-เวลาขอความช/