Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

500 คำศัพท์ซึ่งมีประโยคตัวอย่างจำนวนมากที่สุดในดิก Oxford และ Cambridge

oxcam

สวัสดีครับ

       เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า ดิกชันนารีมาตรฐานของโลก คือ Oxford และ Cambridge ต่างก็ให้ความสำคัญกับประโยคตัวอย่าง ซึ่งช่วยให้เข้าใจความหมายของคำศัพท์และการนำคำศัพท์นั้นไปแต่งประโยค

       แต่สิ่งที่ผมเพิ่งสังเกตเห็นก็คือ ในจำนวนคำศัพท์หลายหมื่นคำ  ดิกทั้ง 2 เล่มนี้ คัดเลือกมาเพียงประมาณ 500 คำ ที่เขาแสดงจำนวนประโยคตัวอย่างให้ศึกษามากที่สุด และโดยมากก็เป็นศัพท์สามัญที่ควรเข้าใจและใช้เป็น

       ผมอยากชักชวนท่านให้ทำความคุ้นเคยกับคำศัพท์และประโยคตัวอย่างของ 500 คำศัพท์ที่ว่านี้  โดยเมื่อคลิกเข้าไปที่ลิงก์คำศัพท์แล้ว, ให้มองหาและคลิกคำว่า Extra examples หรือ More examples

       ผมเชื่อว่า ประโยคตัวอย่างที่แสดงในคำศัพท์ 500 คำของดิก Oxford และ Cambridge จะเป็นบทเรียนที่ดีมาก ๆ ในการพัฒนาคำศัพท์และการอ่านภาษาอังกฤษ

เชิญครับ...

ศึกษาเพิ่มเติม:

Oxford Dictionary

Cambridge Dictionary

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th

 วิธีติดตั้ง add-on "แปล ศัพท์ ทุกคำ-ทุกเว็บ-ทันที " โดยไม่ต้องเข้าเว็บ ดิก  

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com