ตอนนี้หนังสือภาษาอังกฤษ "อ่านนอกเวลา" เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 150 เล่มแล้ว

 

โปรดทราบ: ตอนนี้หนังสือภาษาอังกฤษ "อ่านนอกเวลา" เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 150 เล่มแล้ว มีทั้งไฟล์หนังสือ pdfและไฟล์เสียง mp3 ให้ท่านดาวน์โหลดไปฟังประกอบหนังสือ

 

ที่ลิงค์นี้ครับ

ดาวน์โหลดหนังสืออ่านนอกเวลากว่า 150 เล่ม