Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

2 เว็บที่ให้คำแปลศัพท์ ไทย →อังกฤษ ได้พร้อมกันเป็นร้อย ๆ คำ

สวัสดีครับ

ที่ 2 เว็บนี้

ท่านสามารถให้เว็บหาคำแปลศัพท์ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ  ได้คราวเดียวเป็นร้อย ๆ คำ เพียงพิมพ์คำศัพท์ภาษาไทยลงไปในบรรทัดเดียวกัน

  • สำหรับเว็บ thai2english.com – เขาจะนำศัพท์ภาษาไทยแต่ละคำมาเทียบกับศัพท์ภาษาอังกฤษให้ดู  คำต่อคำ หรือคำต่อหลายคำ
  • สำหรับเว็บ translate.google.co.th – ท่านอาจจะต้องไฮไลท์หรือดับเบิ้ลคลิกศัพท์ภาษาไทย และคำแปลภาษาอังกฤษที่เทียบกัน จะปรากฏด้านล่าง

       2 เว็บนี้สะดวกมากครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อท่าน copy เนื้อความภาษาไทย  อาจจะเป็นข่าวหรือข้อความอะไรก็ได้ และ paste ลงไป

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหลาย ๆ คำที่เว็บโชว์จะช่วยให้ท่านตัดสินใจได้ว่า คำใดที่เหมาะที่สุดกับบริบทในการแปล

 ดูตัวอย่าง ข้างล่างนี้  

แปลคำในประโยค อันความกรุณาปรานี จะมีใครบังคับก็หาไม่ โดย thai2english.com

Thai to English dictionary  กรุณา2

 แปลคำในประโยค อันความกรุณาปรานี จะมีใครบังคับก็หาไม่  โดย translate.google.co.th

Google Translate  karuna 2

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th

 วิธีติดตั้ง add-on "แปล ศัพท์ ทุกคำ-ทุกเว็บ-ทันที " โดยไม่ต้องเข้าเว็บ ดิก  

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com