Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ศัพท์ 100 คู่ (100 กลุ่ม) เจ้าปัญหาที่เจอบ่อยมาอธิบายพร้อมแสดงประโยคตัวอย่าง สั้น ๆ ง่าย ๆ

100 problems words

ลิงก์นี้ เป็น “100 Common English Usage Problems

นำคำศัพท์ 100 คู่ (100 กลุ่ม) เจ้าปัญหาที่เจอบ่อยมาอธิบายพร้อมแสดงประโยคตัวอย่าง สั้น ๆ ง่าย ๆ แค่ 32 หน้า เท่านั้นเอง
http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/100commonenglishusageproblems.pdf

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com